64-bit чи 32-bit

commit

commit-інтервал

DB2

dBase (DBF)

DBML формат

Firebird

FoxPro (DBF)

HTML експорт

Informix

Ingres

Interbase

ISAM-драйвери

MySQL

OLE поля

Oracle

Paradox

Pervasive PSQL

Reportizer Viewer

rollback

RTF поля

Schema.ini

SQL Server

SQLBase

SQL-діалект

SQL-історія

SQL-скрипти

SQL-статистика

SQL-текст

SQL-термінатор

SQL-шаблони

Sybase

Visual FoxPro

XLS експорт

XML імпорт

авто-commit

автоматична генерація рядків підключення

автоматичне заповнення поля

автоматичне налаштування ширини колонок

автоматичне створення командних рядків

автопрокрутка таблиць

Автор (властивість об'єкту звіту)

Авторозмір (властивість об'єкту звіту)

Авторозширення (властивість об'єкту звіту)

агрегатні функції

альтернативний колір рядків

арифметичні операції з числовими полями

асинхронне виконання запитів

атрибут CDATA при експорті в XML

база даних

   відкриття

   закриття

   підключення під іншим іменем

   структура

бази даних Adaptive Server Anywhere

бази даних DB2

бази даних Firebird

бази даних Informix

бази даних Ingres

бази даних Interbase

бази даних Microsoft Access

бази даних Microsoft Access 2007+

бази даних MySQL

бази даних Oracle

бази даних Pervasive PSQL

бази даних PostgreSQL

бази даних SQL Server

бази даних SQLBase

бази даних Sybase

бази даних Visual FoxPro (.dbc)

БЛОБ-поля

буфер обміну

   вставка даних з

   копіювання вибраних записів

   копіювання вибраного стовпчика

   копіювання графіки

   копіювання цілого набору даних

версія dBase

Версія движка (властивість об'єкту звіту)

Верт. вирівнювання (властивість об'єкту звіту)

Вибирати принтер (властивість об'єкту звіту)

вигляд даних

Видимість (властивість об'єкту звіту)

виділені таблиці

виділення групи записів

виконання групових операцій з текстовими полями з командного рядка

виконання запитів з командного рядка

виконання утиліт BDE з командного рядка

використання SQL для створення таблиць

використання буферу обміну

використання коліщатка миші

використання шаблона

вилучення аліасів BDE

вилучення індексів

вилучення переглядів (view)

вилучення полів

вилучення таблиць

Вираз (властивість об'єкту звіту)

вирази

вирази DDL

Вирівняти по контейнеру (властивість об'єкту звіту)

Висота (властивість об'єкту звіту)

відбір записів для експорту

відбір колонок для експорту

відкрити ціль (з інтерфейсу)

відкрити ціль (з командного рядка)

відкриття баз даних Adaptive Server Anywhere

відкриття баз даних DB2

відкриття баз даних Firebird

відкриття баз даних Informix

відкриття баз даних Ingres

відкриття баз даних Interbase

відкриття баз даних Lotus

відкриття баз даних Microsoft Access

відкриття баз даних Microsoft Access 2007+

відкриття баз даних MySQL

відкриття баз даних Oracle

відкриття баз даних Pervasive PSQL

відкриття баз даних PostgreSQL

відкриття баз даних SQL Server

відкриття баз даних SQLBase

відкриття баз даних Sybase

відкриття баз даних Visual FoxPro (.dbc)

відкриття бази даних

відкриття бази даних з командного рядка

відкриття листів Microsoft Excel (.xls)

відкриття листів Microsoft Excel 2007+ (.xlsx; .xlsb; .xlsm)

відкриття тек з файлами даних

відкриття таблиці

відкриття текстових файлів

відкриття файлів

відкриття файлів CSV

відкриття файлів dBase (DBF)

відкриття файлів FoxPro (DBF)

відкриття файлів HTML

відкриття файлів Lotus (WJ2; WK1)

відкриття файлів Paradox (DB)

відкриття файлів UDL

відкриття файлів XML

відкриття файлів з командного рядка

відкриття шаблону звіту

відміна змін (rollback)

Відмічено (властивість об'єкту звіту)

відновлення вилучених записів

відновлення вікон SQL

відповідність полів

відповідність полів при імпорті

відповідність таблиць при експорті

відсікання пробілів та управляючих символів

Відстань між колонками (властивість об'єкту звіту)

Відступ зверху (властивість об'єкту звіту)

Відступ зліва (властивість об'єкту звіту)

Відступ тексту (властивість об'єкту звіту)

вставка клітинок з даними

вставка табличних даних

гарячі клавіші

генерація командного рядка

Гіперлінк (властивість об'єкту звіту)

глобальні змінні

Гор. вирівнювання (властивість об'єкту звіту)

графічні поля

   вставка з буферу

   друк змісту

   завантаження з файлу

   збереження змісту в файлі

   копіювання змісту

   редагування

групова зміна значень поля

групові операції з текстовими полями

групування у звітах

Групуючий вираз (властивість об'єкту звіту)

движок виразів

демонстраційні бази даних

демонстрація використання звітів

дерево структури бази даних

дешифрування

Джерело даних (властивість об'єкту звіту)

Джерело паперу (властивість об'єкту звіту)

динамічні вирази

динамічні змінні у виразах звітів

додавання полів в таблицю

доповнення SQL-тексту

доповнення назв полів в SQL-редакторі

доступні типи баз даних

доступні функції

драйвер бази даних

друк даних

друк поточного запису

друк структури бази даних

друк структури таблиці

друк таблиці

дублювання значення поля

дублювання таблиць

експорт великих таблиць

експорт вибраного діапазону

експорт виділених таблиць

експорт всіх таблиць

експорт даних

експорт даних з командного рядка

експорт до CSV

експорт до dBase

експорт до DBML

експорт до Excel

експорт до HTML

експорт до JSON

експорт до PDF

експорт до RTF

експорт до SYLK

експорт до Word

експорт до XML

експорт до власного формату

експорт до баз даних

експорт до скрипта SQL

експорт за допомогою ADO SQL

експорт звіту до файла

експорт середніх наборів даних

живе вікно даних

'живі' запити

журналізація виконаних операцій

З нової сторінки (властивість об'єкту звіту)

з чого почати

завантаження стовпчиків з файлу

завершення транзакцій

закладки

закриття бази даних

закріплення колонок

Заливка (властивість об'єкту звіту)

заміна тексту

'заморозка' колонок

занесення в поле інкрементованих чисел

занесення однакового значення всьому полю

Записів на сторінці (властивість об'єкту звіту)

запит

   друк SQL-тексту

   збереження SQL-тексту

   збереження результату

   приклади

   редагування результату

запити до кількох баз даних

запуск Database Tour з командного рядка

зареєстровані бази даних

засоби SQLite

захищені паролями бази даних

збереження колонок в файлі

збереження шаблону звіту до файлу

звіт

   авторозмір текстових об'єктів

   багатоколонкові звіти

   вивід тексту під кутом

   вилучення об'єктів

   вирівнювання виділених об'єктів

   вирівнювання тексту

   відміна останньої дії

   властивості

   групування записів

   додавання об'єктів

   друк

   друк виразів

   друк графічних полів

   друк підсумків

   друк текстових полів

   експорт до файлу

   завантаження шаблона з файлу

   збереження шаблону до файлу

   контури об'єктів

   малюнки

   об'єкти

   переміщення об'єктів

   перенесення по словам

   побудова виразів

   порядок стовпчиків

   прозорість текстових об'єктів

   розмір об'єктів

   розширення текстових об'єктів

   секції

   створення

   стовпчики

   текстові об'єкти

   фігури

   шаблон звіту

   ширина стовпчиків

   шрифти

зв'язок між таблицями

зв'язок файлів з Database Tour

зміна регістру символів

зміна розміру полів

зміни

знищення таблиць

зовнішні ключі

ізоляція транзакцій

імпорт даних

імпорт файлів

Індекс іконки (властивість об'єкту звіту)

індекси

   вилучення

   друк

   створення

інкрементування значення поля

історія баз даних

історія змін

Картинка (властивість об'єкту звіту)

керування задачами cron в PostgreSQL

Кількість копій (властивість об'єкту звіту)

ключі командного рядка

кодування dBase

кодування HTML

кодування XML

Колір фона (властивість об'єкту звіту)

Колір фона підсвітки (властивість об'єкту звіту)

Колонок (властивість об'єкту звіту)

командний рядок

конструктор звітів

конструктор командного рядка

Контур (властивість об'єкту звіту)

конфігурація BDE

конфігурування аліасів BDE

копіювання аліасів BDE

копіювання даних до буфера

копіювання поточного запису

копіювання таблиць

копіювання файлів

крок експорту

листи Microsoft Excel (.xls)

листи Microsoft Excel 2007+ (.xlsx; .xlsb; .xlsm)

логічне сортування

логічні оператори

логування експорту

макроси в запитах

Маска (властивість об'єкту звіту)

математичні функції

МЕМО-поля

   друк змісту

   завантаження змісту з файлу

   збереження змісту в файлі

   редагування

метадані

множинний експорт

мова інтерфейсу

мовні драйвери BDE

На останній сторінці (властивість об'єкту звіту)

На першій сторінці (властивість об'єкту звіту)

Навігатор об'єктів

Назва (object property)

Назва документу (властивість об'єкту звіту)

Назва файлу (властивість об'єкту звіту)

налаштування SQL-редактора

налаштування вигляду даних

налаштування вигляду програми

налаштування інтерфейсу

налаштування підсвітки SQL-синтаксису

наперед визначені параметри

невидимі колонки

невидимість окремих колонок в таблиці

нові можливості програми

об'єкт Вираз

об'єкт Галочка

об'єкт Галочка бази даних

об'єкт Джерело даних

об'єкт Звіт

об'єкт Іконка з файлу

об'єкт Картинка

об'єкт Картинка бази даних

об'єкт Картинка з файлу

об'єкт Секція

об'єкт Сторінка

об'єкт Текст

об'єкт Текст бази даних

об'єкт Текст з файлу

об'єкт Фігура

обмеження кількості записів для експорту

обмеження таблиць

обробка помилок експорту

оновлення таблиць

Опис (властивість об'єкту звіту)

опис деяких помилок

описи об'єктів бази даних

опції експорту

опції імпорту

опції фільтрації

Орієнтація (властивість об'єкту звіту)

Орієнтація тексту (властивість об'єкту звіту)

очищення таблиць

Очищати поля (властивість об'єкту звіту)

очищення даних в окремому полі

параметри

параметри запуску

параметри командного рядка

параметричні запити

паролі для таблиць Paradox

партиції

первинне джерело даних

перегляд даних

Перед друком (властивість об'єкту звіту)

перейменування аліасів BDE

перейменування полів

перейменування таблиць

переміщення програми на нову машину

Переносити по словам (властивість об'єкту звіту)

перетягування файлів

підлаштування розміру картинки

підсвітка SQL-синтаксису

Підсумки (властивість об'єкту звіту)

підсумкові вирази у звітах

підтвердження

повідомлення про помилки

покращення продуктивності експорту даних

Поле бази даних (властивість об'єкту звіту)

Поля (властивість об'єкту звіту)

поля

   вилучення

   додавання

   друк

   зміна розміру

   перейменування

помилки

попередження про перезапис

попередження та зауваження до звіту

Порядок сортування (властивість об'єкту звіту)

поточна колонка

поточний рядок

поточне поле

поточний запис

поточні налаштування BDE

початковий SQL-текст

початок роботи з Database Tour

початок транзакції

пошук об'єктів бази даних

пошук полів та індексів

пошук таблиць

пошук тексту

правила для виразів

правила іменування полів

призначення програми

прийом файлів з Провідника Windows

приклад bat-файлу

приклад використання шаблона

приклади

   bat-файл

   вирази

   вирішення типових задач

   запити

   рядки підключення

   файли схем

   фільтри

приклади виразів

приклади вирішення типових задач

приклади запитів

приклади рядків підключення ADO

приклади файлів схем

приклади фільтрів

Принтер (властивість об'єкту звіту)

про Database Tour

продуктивність експорту даних

Прозорість (властивість об'єкту звіту)

процедури

псевдонім

Рамка (властивість об'єкту звіту)

редагування булевих даних

редагування даних

реєстрація

Режим дуплексу (властивість об'єкту звіту)

режим економії пам'яті

режим експорту

режим одного запису

рівень ізоляції транзакцій

робота з командним рядком

робота з поточним записом

робота з поточним полем

робота з поточною колонкою

робота з поточним рядком

робоча область

Розмір паперу (властивість об'єкту звіту)

розпізнавання BLOB-даних

Розтягнути (властивість об'єкту звіту)

Розтягнути, вирівнюючи по низу (властивість об'єкту звіту)

розширення висоти рядків в таблицях

рядок стану

рядки підключення

середнє арифметичне значення по полю

системні вимоги

системні таблиці

сортування

специфікація командного рядка

спеціальні вимоги

способи відкриття баз даних

способи створення таблиць

статистичні функції

створення аліасів BDE

створення баз даних

створення звітів

створення індексів

створення командних рядків

створення первинного ключа

створення таблиць

створення файлів схем

створення ярликів Database Tour

стирання збережених паролів баз даних

структура бази даних

структура таблиці

сума по полю

схема XML

схема XSL

схеми для текстових таблиць

Сховати нулі (властивість об'єкту звіту)

таблиця

   друк

   дублювання

   закріплення стовпчиків

   знищення

   імпорт даних

   копіювання

   перегляд даних

   перегляд структури

   редагування

   створення

   упакування

Текст (властивість об'єкту звіту)

текстова форма шаблона звіту

текстові операції

текстові таблиці

текстові файли

Тип даних (властивість об'єкту звіту)

тип цільової бази даних

типи баз даних

типи джерел даних

тихий режим запуску

транзакції

Умова FALSE (властивість об'єкту звіту)

Умова TRUE (властивість об'єкту звіту)

Умова підсвітки (властивість об'єкту звіту)

умовна підсвітка даних

умовне форматування

упакування таблиць

установка ADO

установка закладок

файл відповідностей полів

файл відповідностей таблиць

файл звіту

файл налаштувань колонок

файл операцій

файли .accdb

файли .csv

файли .db

файли .dbc

файли .dbf

файли .html

файли .mdb

файли .SCH

файли .udl

файли .wj2

файли .wk1

файли .xls

файли .xlsb

файли .xlsm

файли .xlsx

файли .xml

файли .XML

файли ACCDB

файли CSV

файли DB

файли dBase

файли DBC

файли DBF

файли FoxPro

файли HTML

файли Lotus

файли MDB

файли Paradox files

файли UDL

файли WJ2

файли WK1

файли XLS

файли XLSB

файли XLSM

файли XLSX

файли XML

файлові асоціації

Фігура (властивість об'єкту звіту)

фізичне сортування

фіксація змін (commit)

Фільтр (властивість об'єкту звіту)

фільтрація даних

фільтрація об'єктів

Формат (властивість об'єкту звіту)

формат PDF

формати експорту

форматування чисел

функції виразів

Хто змінив (властивість об'єкту звіту)

Центрувати (властивість об'єкту звіту)

шаблон HTML

шаблон звіту

швидкий пошук

Ширина (властивість об'єкту звіту)

шифрування і дешифрування файлів з командного рядка

шифрування

Шрифт (властивість об'єкту звіту)

Шрифт підсвітки (властивість об'єкту звіту)