Вираз - це розроблена користувачем функція, яка повертає обчислене значення. Вирази дають змогу робити динамічні обчислення під час генерації звіту і виводити результати цих обчислень на друк.

Вирази в звітах використовуються в наступних випадках:

Правила написання виразів подібні до правил мови програмування Pascal. Вирази обчислюються виходячи з загальних правил для арифметичних, логічних та текстових операцій.

Вирази можуть складатися з:

Наприклад, для включення значення поля потрібно використовувати функцію dataset_field_val, для включення значення параметру потрібно використовувати функцію dataset_param_val.

Вирази можуть містити динамічні та статичні частини. Динамічні частини починаються трьома відкритими трикутними дужками (<<<) і закінчуються трьома закритими трикутними дужками (>>>). Якщо всередині виразу є динамічні частини, то лише вони обраховуються при генерації звіту, а інші частини виразу інтерпретуються як константи. Якщо вираз не містить динамічних частин, то движок звітів обраховує весь вираз повністю. Використання динамічних частин показано на прикладі 17.

Вираз можна набрати вручну або за допомогою редактора виразів (кнопка '...'), в якому можна вибрати потрібні функції та арифметичні оператори, після вибору натискайте Додати. В результаті в нижній частині вікна буде сформовано вираз. В разі потреби доповніть вираз вручну. Натисніть ОК для запису сформованого виразу в вибраний об'єкт звіту.

Увага!

1. Вираз повинен повертати одне значення: число, булевські False або True, або текст.

2. Вирази вираховуються безпосередньо перед їх показом у сформованому звіті.

3. Текстові константи слід обрамляти одинарними лапками.

4. Дійсночисельні константи повинні використовувати точку як розділювач цілої та дробної частин.

5. При використанні в одному виразі констант, змінних або функцій різних типів, щоб упевнитися в співпаданні типів, рекомендується операнди конвертувати за допомогою функцій to_string та to_number, як показано в прикладі 10.

Див. також:

 Приклади виразів у звітах

 Конструктор звітів

 Створення звітів

 Движок виразів

 Об'єкти звіту

 Введення в звіти

 Робота з шаблоном звіту