Документація Database Tour Зміст Індекс

Відкриття баз даних SQL Server

 

1. Відкриття через інтерфейс FD. Виберіть інтерфейс FD, клацніть SQL Server і заповніть необхідні параметри бази даних.

Приклад конфігурування параметрів з'єднання з базою даних:

(кольором виділено обов'язкові параметри)

Бібліотека вендора
Серверlocalhost\SQLEXPRESS
База данихmaster
Аутентифікація ОСYes
Назва програмиDatabase Tour Pro
Користувач
Пароль
Розділювач команд SQL<mssqlgo>

2. Відкриття за допомогою рядка підключення. Виберіть інтерфейс ADO, далі виберіть опцію Рядок підключення і напишіть рядок підключення. Це гнучкий спосіб, оскільки він дозволяє вказувати додаткові параметри у рядку підключення і, таким чином, змінювати стандартну поведінку Database Tour при підключенні до бази. Цей спосіб рекомендується для досвідчених користувачів. Тут наведено приклади базових рядків підключення (більше подробиць та прикладів можна відшукати в інтернеті):

Provider=sqloledb;Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;   (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server повинен бути встановлений)

Driver={SQL Server};Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (Microsoft SQL Server ODBC Driver повинен бути встановлений)

Provider=SQLNCLI;Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (SQL Native Client 9.0 OLE DB provider повинен бути встановлений; використовуйте для SQL Server 2005, див. примітку нижче)

Driver={SQL Native Client};Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (SQL Native Client 9.0 ODBC Driver повинен бути встановлений; використовуйте для SQL Server 2005, див. примітку нижче)

Provider=SQLNCLI10;Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (SQL Server Native Client 10.0 OLE DB Provider повинен бути встановлений; використовуйте для SQL Server 2008)

Driver={SQL Server Native Client 10.0};Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (SQL Server Native Client 10.0 ODBC Driver повинен бути встановлений; використовуйте для SQL Server 2008)

Provider=SQLNCLI11;Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (SQL Server Native Client 11.0 OLE DB Provider повинен бути встановлений; використовуйте для SQL Server 2012+)

Driver={SQL Server Native Client 11.0};Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (SQL Server Native Client 11.0 ODBC Driver повинен бути встановлений; використовуйте для SQL Server 2012+)

Provider=SQLNCLI11.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;User ID="";Initial Catalog="";Data Source=localhost\SQLEXPRESS;   (SQL Server Native Client 11.1 OLE DB Provider повинен бути встановлений; використовуйте для SQL Server 2012+)

3. Відкриття через джерело даних ODBC. Створіть (якщо ще не існує) джерело даних ODBC відповідного типу, використовуючи адміністративний інструментарій Windows, і вкажіть йому відповідну базу даних. Після цього:

- Виберіть інтерфейс FD, клацніть ODBC, заповніть параметр Джерело даних, вибравши його значення з випадаючого списку.

або

- Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Джерело даних ODBC і потім виберіть потрібне джерело ODBC з випадаючого списку.

4. Відкриття через аліас BDE. Виберіть інтерфейс BDE, далі виберіть опцію Аліас і потім виберіть потрібний аліас із випадаючого списку. Але спочатку вам необхідно створити аліас типу MSSQL за допомогою інструменту BDE Administrator або меню Опції | Налаштування BDE | Аліаси програми Database Tour.

Зауваження

1. Клієнт SQL Server повинен бути встановлений. Його бітність (32 або 64) повинна співпадати з бітністю програми.

2. Рекомендується використовувати SQL Server Native Client тільки для баз даних SQL Server 2005+ (і якщо при цьому Вам потрібен доступ до можливостей SQL Server 2005+).

3. При виборі варіанту з ODBC впевніться, що відповідний драйвер ODBC встановлено і його бітність співпадає з бітністю програми (32 чи 64).

Див. також:

 Приклади рядків підключення ADO