Database Tour дозволяє виконувати групові операції над вмістом текстових полів відкритого набору даних. Ці функції викликаються подвійним клацанням на відповідному стовпчику або з меню Інструменти | Групові операції з текстовими даними....

Batch Operations with Text Fields in Database Tour

Опис опцій

Змінити регістр символів Всі символи в усіх записах вибраних полів змінюються на нижній або верхній регістр
1-й символ ПРОПИСНИЙ Перший символ в полі переводиться до верхнього регістру
Перші Букви Прописні Перші літери кожного слова в полі переводяться в верхній регістр
Відсікання пробілів Відсікаються ведучі та хвостові пробіли (а також управляючі символи) в усіх записах вибраних полів
Додати префікс Додається текстова константа на початку тексту
Додати суфікс Додається текстова константа в кінці тексту
Замінити текст Заміна однакових текстових фрагментів на інший текст

Зауваження

Див. також:

 Параметри запуску Database Tour

 Пошук та заміна тексту

 Групова зміна значень поля