Джерело даних

Відноситься до

Джерело даних

Описує джерело даних для звіту. Складається з кількох елементів:

1. Інтерфейс

2. База даних. Залежить від інтерфейсу:

ADO: Папка (напр., з DBF файлами), багатотабличний файл бази даних (наприклад, .mdb, .accdb, .xls, .xlsx, .html і т.д.), джерело даних ODBC (DSN) або рядок підключення ADO.

FD: Список параметрів з'єднання, що вар'юється в залежності від типу баз даних (Oracle, SQL Server і т.д.).

Interbase: Файл бази даних Interbase або Firebird (зазвичай мають розширення .gdb, .ib, .fdb).

BDE: Папка (напр., з DBF файлами), багатотабличний файл бази даних (наприклад, .gdb), BDE аліас чи джерело даних ODBC (DSN).

Folders/Files: Назва фізичної директорії. Може задаватися відносним шляхом, наприклад "..\Examples". В назві можна використовувати специфікатори <CURRENT_DIR> і <TEMPLATE_DIR>, які програма замінить відповідно на поточну директорію або директорію, де знаходить шаблон звіту.

3. Ім'я користувача - для тих баз даних, які вимагають авторизацію користувача при вході; якщо не задано, то користувачу при вході в базу даних буде запропоновано ввести його. Тільки для джерел даних, в яких інтерфес ADO, FD, BDE або Interbase.

4. Пароль - для тих баз даних, які вимагають авторизацію користувача при вході; якщо не задано, то користувачу при вході в базу даних буде запропоновано ввести його. Тільки для джерел даних, в яких інтерфес ADO, FD, BDE або Interbase.

5. Параметри запиту - описує властивості кожного параметру запиту (якщо набір даних є запитом і якщо він містить параметри), що робить ввід параметрів при перегляді звіту максимально зручним. Тільки для джерел даних, в яких інтерфес ADO, FD, BDE або Interbase.

6. Набір даних. Залежить від інтерфейсу:

ADO, BDE, Interbase, FD: Назва таблиці з цієї ж бази даних або SQL-вираз (SQL-запит).

Folders/Files: Містить XML-опис набору даних, як це показано в наступному прикладі:

<Dataset>
 <Source>FILES_AND_FOLDERS</Source>
 <Options>
  <FileMask>*.*</FileMask>
  <IncludeReadOnly>0</IncludeReadOnly>
  <IncludeHidden>0</IncludeHidden>
  <IncludeSystem>0</IncludeSystem>
  <IncludeSubFolders>0</IncludeSubFolders>
 </Options>
</Dataset>

<FileMask> вказує маску, по якій фільтруються типи файлів. Якщо масок більше однієї, вони повинні розділятися крапкою з комою.

<Source> визначає, які саме елементи бази даних повинні бути вибрані. Можливі значення: FOLDERS (папки), FILES (файли) або FILES_AND_FOLDERS (файли і папки).

<IncludeReadOnly> вказує, чи включати файли "лише для читання". Можливі значення: 1 (включати) or 0 (не включати).

<IncludeHidden> вказує, чи включати приховані файли. Можливі значення: 1 (включати) or 0 (не включати).

<IncludeSystem> вказує, чи включати системні файли. Можливі значення: 1 (включати) or 0 (не включати).

<IncludeSubFolders> вказує, чи включати елементи з підпапок. Можливі значення: 1 (включати) or 0 (не включати).

Набір даних завжди містить наступні поля:

FullPath   Повний шлях до файлу (папки).
ItemCreated   Дата створення файлу (папки).
ItemLastAccessed   Дата останнього відкриття файлу (папки).
ItemLastModified   Дата останньої зміни файлу (папки).
ItemName   Назва файлу (папки).
ItemSize   Розмір файлу (папки) в байтах. Для папок повертається 0.
ItemType   Тип (розширення) у верхньому регістрі без крапки.
FileFolderMark   Містить 0 для папок і 1 для файлів.

Див. також:

Вказання джерела даних для звіту

Приклади запитів