F1Виклик довідки.
CTRL + FВиклик діалогу пошуку.
CTRL + RВиклик діалогу пошуку та заміни.
F3Повтор останнього пошуку.
F6Виклик діалогу перейменування таблиці.
F4Перевести поточну таблицю в режим редагування.
F9Виконати SQL-вираз / виконати виділений SQL-вираз.
CTRL + F6 У вікні SQL перейти до закладки Редагування.
CTRL + F7 У вікні SQL перейти до закладки Результат (якщо видима).
CTRL + F8 У вікні SQL перейти до закладки Історія.
CTRL + F9Виконати SQL-вираз до першого термінатора.
CTRL + OВиклик діалогу відкриття джерела даних.
CTRL + NВиклик діалогу створення нової таблиці.
CTRL + QСтворення нового вікна SQL.
CTRL + EВиклик діалогу експорту даних.
EscapeВідмінити поточну операцію (напр., експорту чи імпорту).
F11Виклик діалогу шифрації файла.
F12Виклик діалогу дешифрації файла.
ALTАктивувати головне меню.

Див. також:

 Гарячі клавіші таблиць

 Гарячі клавіші редактора SQL тексту