Перед друком

Відноситься до

Текст

Текст бази даних

Текст з файлу

Вираз

Картинка

Картинка бази даних

Картинка з файлу

Іконка з файлу

Фігура

Галочка

Галочка бази даних

Вираз, що прораховується перед виводом об'єкта. За допомогою нього в залежності від деяких умов можна розраховувати глобальні змінні звіту, а також динамічно змінювати наступні характеристики поточного об'єкта безпосередньо перед його виводом:

LEFT - відступ об'єкта зліва в пікселах (ціле число)

TOP - відступ об'єкта зверху в пікселах (ціле число)

WIDTH - ширина об'єкта в пікселах (ціле число)

HEIGHT - висота об'єкта в пікселах (ціле число)

VISIBLE - визначає, чи показувати об'єкт під час друку (значення булевського типу)

Правила створення виразів для дії перед друком визначаються загальними правилами побудови виразів; результат виразу повинен бути присвоєним атрибуту зі списку вище або глобальній змінній звіту. Виразів може бути кілька (розділених крапкою з комою). Загалом, кожен вираз повинен бути написаним в наступному форматі: OBJECT_ATTRIBUTE := EXPRESSION;

Приклад типового коду для Перед Друком:

LEFT := LEFT + ( WIDTH + 1 ) * ( GROUPRECORDNUMBER - 1 ); //Зміна відступу зліва для поточного об'єкта

WIDTH := 150; //Зміна ширини для поточного об'єкта

VARIABLES.VAR2 := VARIABLES.VAR2 + 1; //Зміна глобальної змінної звіту

Наступний приклад показує, як розмістити об'єкти секції Дані в кожній групі не вертикально, а горизонтально (тобто транспонувати таблицю):

1. Для об'єктів у групі (в даному випадку RDBText1) необхідно задати дію перед друком:

LEFT := LEFT + ( WIDTH + 1 ) * ( GROUPRECORDNUMBER - 1 );

2. Висоту секції Дані встановити в 0.

3. Якщо після секції Дані є інша секція, то її слід розтягнути, а об'єкти в ній змістити нижче так, щоб об'єкт RDBText1 не перекривався ними.

OnPrint