Відформатований в режимі перегляду звіт можна експортувати в файл. Для експортних операцій служить кнопка Експорт вікна перегляду звіту.

Формати експорту

STT Звіт експортується до файлу статичного звіту (.stt). Статичний звіт містить точну копію відформатованого звіту в двійковій формі.
XLSX Звіт експортується в книгу Microsoft Excel 2007+ (.xlsx). Експортуються всі типи об'єктів звіту. Використовується таблична розкладка.
HTML Звіт експортується в документ HTML (.html, .htm). Експортуються всі типи об'єктів звіту. Використовується таблична розкладка або розкладка, базована на тегах <div>.
XLS Звіт експортується в книгу Microsoft Excel 97 (.xls). Експортуються лише типи об'єктів звіту, які сумісні з текстом. Використовується таблична розкладка.
PDF (beta-версія) Звіт експортується до документа PDF (.pdf). Поки що є ряд проблем і обмежень при експорті до цього формату.
Text Звіт експортується в текстовий файл. Експортуються лише типи об'єктів звіту, які сумісні з текстом. Використовується таблична розкладка з розділювачами полів.
BMP Звіт експортується до файлу точкового малюнку (.bmp).
PNG Звіт експортується до файлу малюнку PNG (.png).
JPEG Звіт експортується до файлу малюнку JPEG (.jpeg, .jpg).
GIF Звіт експортується до файлу малюнку GIF (.gif).

Увага!

При експорті в табличну розкладку найкращий результат буде для тих звітів, структура яких максимально наближена до табличної. При такому експорті програма будує в пам'яті віртуальну таблицю, що базується на позиціях та розмірі об'єктів звіту. Ця таблиця потім виводиться в файл з використанням правил для відповідного формату. Ви можете керувати створенням цієї таблиці (і, відповідно, якістю експорту) за допомогою відповідних опцій, що описані нижче.

Опції експорту

Пароль для захисту файлу від небажаного перегляду (лише STT).
Розділяти сторінки. При включеній опції сторінки в цільовому файлі будуть розділені (крім STT та PDF). Для графічних форматів сторінки розділяються темною рискою. Для інших форматів це працює інакше: розділення відбувається за рахунок експорту секцій Заголовок сторінки, Підвал сторінки, та Заголовки стовпчиків; при відключеній опції перші дві з цих секцій не експортуються, а секція Заголовки стовпчиків присутня лише один раз (на першій сторінці).
Різниця в пікселях (по горизонталі і по вертикалі) між клітинками віртуальної таблиці, на якій базується вивід (лише Text, XLSX, HTML, XLS).
Розділювач між окремими об'єктами в одній текстовій лінії (лише Text).
Кодування (лише HTML). Приклади: UTF-8, Windows-1251.
Тип розкладки для цільового документу (лише HTML).
Формат цільових зображень (лише HTML).
Конвертація в відтінки сірого (лише графічні формати).