Наведені тут приклади рядків підключення ADO містять, як правило, лише найнеобхідніші для відкриття бази даних параметри. Можливо, вам знадобиться модифікувати їх, щоб адаптувати до власних потреб або до встановленої версії Microsoft Data Access Components (MDAC).
Багато прикладів рядків підключення ADO для різних типів баз даних можна знайти також в Internet.
Використання ADO та рядків підключення ADO в Database Tour є опціональним. Є і інші способи відкриття баз даних.

Файли XLS

Jet

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;excel 8.0;DATABASE=C:\MyExcelData.xls;

ACE

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=c:\MyExcelFile.xls;Extended Properties="Excel 8.0;HDR=YES";   (Microsoft ACE повинен бути встановлений)

ODBC

Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DBQ=C:\MyExcelFile.xls;DefaultDir=C:\;Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DriverId=790;"

Файли MDB

Jet

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=MyDatabaseFile.mdb;

ODBC

Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DBQ=MyDatabaseFile.mdb;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DriverId=25;"

Файли XLSX, XLSB, XLSM

ACE

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\MyData\myExcel2007file.xlsx;Extended Properties="Excel 12.0;HDR=YES";   (Microsoft ACE повинен бути встановлений; використовуйте для Excel 2007 files)

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\MyData\myExcel2010file.xlsx;Extended Properties="Excel 14.0;HDR=NO";   (Microsoft ACE повинен бути встановлений; використовуйте для Excel 2010 files)

ODBC

Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};DBQ=C:\MyExcelFile.xlsx;   (Microsoft Excel 2007 ODBC Driver повинен бути встановлений)

Файли ACCDB

ACE

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\MyData\myAccess2007file.accdb;Persist Security Info=False;   (Microsoft ACE повинен бути встановлений)

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\MyData\myAccess2007file.accdb;Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;   (Microsoft ACE повинен бути встановлений)

ODBC

Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};Dbq=C:\MyAccessDB.accdb;   (Microsoft Access accdb ODBC Driver повинен бути встановлений)

Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};Dbq=C:\MyAccessDB.accdb;SystemDB=C:\MyAccessDB.mdw;   (Microsoft Access accdb ODBC Driver повинен бути встановлений)

Файли Interbase (GDB)

OLE DB

provider=sibprovider;location=localhost:;data source=C:\My_db.gdb;user id=SYSDBA;Password=masterkey;   (SIBPROvider Interbase OLE DB Provider повинен бути встановлений)

ODBC

Driver={INTERSOLV InterBase ODBC Driver (*.gdb)};Server=localhost;Database=localhost:C:\My_db.gdb;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (Intersolv InterBase ODBC Driver повинен бути встановлений)

Driver={Easysoft IB6 ODBC};Server=localhost;Database=localhost:C:\My_db.gdb;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (Easysoft ODBC Driver повинен бути встановлений)

DRIVER=Firebird/InterBase(r) driver;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;DBNAME=C:\My_db.gdb;   (IBPhoenix Open Source ODBC Driver повинен бути встановлений)

Файли FireBird (FDB)

ODBC

DRIVER=Firebird/InterBase(r) driver;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;DBNAME=C:\My_db.fdb;   (IBPhoenix Open Source ODBC Driver повинен бути встановлений)

Файли HTML, HTM

Jet

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Extended Properties="HTML Import;DATABASE=C:\MyHTMLFile.html";

Файли Visual FoxPro (DBC)

OLE DB

Provider=vfpoledb;Data Source=C:\MyData\MyVFPDbFile.dbc;Collating Sequence=machine;   (VFP OLE DB Provider повинен бути встановлений)

ODBC

Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};SourceType=DBC;SourceDB=C:\MyData\MyVFPDbFile.dbc;   (Microsoft Visual FoxPro ODBC Driver повинен бути встановлений)

Тека з файлами Lotus (WJ2, WK1)

Jet

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Extended Properties="Lotus WJ2;DATABASE=C:\MyLotusFolder";

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Extended Properties="Lotus WK1;DATABASE=C:\MyLotusFolder";

Тека з файлами dBase (DBF)

Jet

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;dBase 5.0;DATABASE=C:\MyDBaseFolder;

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;dBase IV;DATABASE=C:\MyDBaseFolder;

ACE

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=c:\MyDBaseFolder;Extended Properties=dBASE IV;   (Microsoft ACE повинен бути встановлений)

ODBC

Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DefaultDir=C:\MyDBaseFolder;Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};DriverId=277;"

Тека з файлами FoxPro (DBF)

OLE DB

Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=D:\MyFoxProFolder;Collating Sequence=MACHINE   (VFP OLE DB Provider повинен бути встановлений)

Тека з файлами Paradox (DB)

Jet

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Paradox 4.X;DATABASE=C:\MyParadoxFolder;

ACE

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=c:\MyParadoxFolder;Extended Properties=dBASE IV;   (Microsoft ACE повинен бути встановлений)

ODBC

Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DefaultDir=C:\MyParadoxFolder;Driver={Microsoft Paradox Driver (*.db )};DriverId=26;"

Тека з файлами TXT, CSV, ASC, TAB

Jet

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;TEXT;DATABASE=C:\MyCSVFolder;

ODBC

Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DefaultDir=C:\MyCSVFolder;Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};DriverId=27;Extensions=asc,csv,tab,txt;"

Файли UDL

FILE NAME=c:\MyDataLinkFile.udl;

Бази даних Adaptive Server Anywhere

OLE DB

Provider=ASAProv;Data source=myASADatabase;   (Adaptive Server Anywhere OLE DB Provider повинен бути встановлений)

ODBC

Driver=Adaptive Server Anywhere 7.0;ENG=server.database_name;UID=myUsername;PWD=myPassword;DBN=myDataBase;LINKS=TCPIP(HOST=serverNameOrAddress);   (Adaptive Server Anywhere ODBC Driver повинен бути встановлений)

Бази даних DB2

OLE DB

Provider=DB2OLEDB;Network Transport Library=TCPIP;Network Address=xxx.xxx.xxx.xxx;Initial Catalog=MyCatalog;Package Collection=MyPkgCol;Default Schema=mySchema;User ID=myUsername;Password=myPassword;   (Microsoft OLE DB Provider for DB2 повинен бути встановлений)

Provider=IBMDADB2;Database=myDatabase;Hostname=myServerAddress;Protocol=TCPIP;Port=50000;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (IBM OLE DB Provider for DB2 повинен бути встановлений)

ODBC

Driver={IBM DB2 ODBC DRIVER};Database=myDbName;Hostname=myServerAddress;Port=myPortNum;Protocol=TCPIP;Uid=myUserName;Pwd=myPwd   (IBM DB2 Driver for ODBC повинен бути встановлений)

Бази даних Informix

OLE DB

Provider=Ifxoledbc;Data Source=dbName@serverName;User ID=myUsername;Password=myPassword;   (IBM Informix OLE DB Provider повинен бути встановлений)

Бази даних Ingres

ODBC

Provider=MSDASQL;DRIVER=Ingres;SRVR=xxxxx;DB=xxxxx;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;Extended Properties="SERVER=xxxxx;DATABASE=xxxxx;SERVERTYPE=INGRES";   (ODBC Driver for Ingres повинен бути встановлений)

Бази даних SQL Server

OLE DB

Provider=sqloledb;Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;   (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server повинен бути встановлений)

Provider=SQLNCLI;Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (SQL Native Client 9.0 OLE DB provider повинен бути встановлений; використовуйте для SQL Server 2005)

Provider=SQLNCLI10;Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (SQL Server Native Client 10.0 OLE DB Provider повинен бути встановлений; використовуйте для SQL Server 2008)

Provider=SQLNCLI11;Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (SQL Server Native Client 11.0 OLE DB Provider повинен бути встановлений; використовуйте для SQL Server 2012)

Provider=SQLNCLI11.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;User ID="";Initial Catalog="";Data Source=localhost\SQLEXPRESS;   (SQL Server Native Client 11.1 OLE DB Provider повинен бути встановлений; використовуйте для SQL Server 2012+)

ODBC

Driver={SQL Server};Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (Microsoft SQL Server ODBC Driver повинен бути встановлений)

Driver={SQL Native Client};Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (SQL Native Client 9.0 ODBC Driver повинен бути встановлений; використовуйте для SQL Server 2005)

Driver={SQL Server Native Client 10.0};Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (SQL Server Native Client 10.0 ODBC Driver повинен бути встановлений; використовуйте для SQL Server 2008)

Driver={SQL Server Native Client 11.0};Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (SQL Server Native Client 11.0 ODBC Driver повинен бути встановлений; використовуйте для SQL Server 2012+)

Бази даних MySQL

OLE DB

Provider=MySQLProv;Data Source=mydb;User Id=myUsername;Password=myPassword;   (MySQL OLEDB Provider повинен бути встановлений)

Бази даних Oracle

OLE DB

Provider=msdaora;Data Source=MyOracleDB;User Id=myUsername;Password=myPassword;   (Microsoft OLE DB Provider for Oracle повинен бути встановлений)

Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=MyOracleDB;User Id=myUsername;Password=myPassword;   (Oracle Provider for OLE DB повинен бути встановлений)

ODBC

Driver={Microsoft ODBC Driver for Oracle};ConnectString=OracleServer.world;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (Microsoft ODBC Driver for Oracle повинен бути встановлений)

Бази даних Pervasive PSQL

OLE DB

Provider=PervasiveOLEDB;Data Source=myServerAddress;   (Pervasive OLE DB Provider повинен бути встановлений)

ODBC

Driver={Pervasive ODBC Client Interface};ServerName=myServerAddress;dbq=@dbname;   (Pervasive ODBC Client Interface повинен бути встановлений)

Бази даних PostgreSQL

OLE DB

Provider=PostgreSQL OLE DB Provider;Data Source=myServerAddress;location=myDataBase;User ID=myUsername;password=myPassword;   (PostgreSQL OLE DB Provider повинен бути встановлений)

ODBC

Driver={PostgreSQL};Server=IP address;Port=5432;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (PostgreSQL ODBC Driver повинен бути встановлений)

Бази даних SQLite

ODBC

Driver=SQLite3 ODBC Driver;Database=C:\MyData\My_db.db;   (SQLite3 ODBC Driver повинен бути встановлений)

Бази даних SQLBase

OLE DB

Provider=SQLBaseOLEDB;Data source=myServerAddress;Location=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;   (SQLBase OLE DB Data Provider повинен бути встановлений)

ODBC DSN

1. Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DSN=IBLOCAL_ADO_EMP;UID=sysdba;PWD=masterkey"

2. MYDSN;

3. Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DSN=ORACLE_DB;UID=ADM;PWD=freedom;"

4. Provider=MSDASQL.1;Data Source=DBF_DATA;Extended Properties="DSN=DBF_DATA;DriverId=533;FIL=dBase 5.0;"