Тут наведено приклади вирішення загальних задач при роботі з базами даних в Database Tour.

Приклади групової заміни даних

Приклади групової заміни значень поля

Приклади експорту та імпорту даних

Копіювання таблиці до іншої бази даних

Експорт даних до формату JSON

Експорт вибраних колонок

Експорт даних до HTML з підсумками

Приклад використання шаблона при експорті до HTML

Експорт даних з DBF до Paradox

Експорт даних з Excel до SQLite

Конвертація даних з Paradox до Firebird

Міграція даних з SQL Server до Oracle

Міграція кількох таблиць з PostgreSQL до SQL Server

Імпорт даних з цієї ж бази даних

Приклади копіювання / вставляння табличних даних

Копіювання всього набору даних до буфера

Вставляння даних з буфера до таблиці

Приклади вилучення записів

Вилучення записів таблиці

Приклади налаштування вигляду даних

Налаштування заголовків колонок

Налаштування випадаючого списку для колонки

Приклади агрегації даних

Отримання суми числового поля

Приклади пошуку та заміни в табличних даних

Пошук та заміна даних на прикладах

Приклади друку табличних даних

Друк набору даних

Друк вибраних колонок

Друк набору даних з підсумками

Створення звіту з групуванням

Автоматизація завантаження звіту

Робота з об'єктами баз даних

Вилучення всіх представлень (view) з бази даних

Експорт процедур бази даних Firebird до скрипта SQL

Керування задачами Cron в базі даних PostgreSQL

Приклади шифрування файлів

Шифрування всіх файлів з теки