Режим дуплексу

Відноситься до

Звіт

Вказує режим дуплексу для принтера. Можливі значення: SIMPLEX, HORIZONTAL, VERTICAL, (Немає). Ігнорується, якщо дуплексний режим не підтримується принтером.