Документація Database Tour Зміст Індекс

Відкриття баз даних Interbase

 

Файли баз даних Interbase зазвичай мають розширення .gdb або .ib. Їх можна відкривати наступними способами:

1. Відкриття через інтерфейс FD. Виберіть інтерфейс FD, клацніть Interbase і заповніть необхідні параметри бази даних. Проконсультуйтеся з вашим адміністратором баз даних щодо вибору правильних параметрів.

Приклад конфігурування параметрів з'єднання з базою даних:

(кольором виділено обов'язкові параметри)

Бібліотека вендораC:\Program Files\InterBaseXE3\bin\gds32.dll
Серверlocalhost
Порт
База данихc:\MyDb\cz_dwh.gdb
Аутентифікація ОСNo
КористувачSYSDBA
Пароль********
Розділювач команд SQL^

2. Відкриття через інтерфейс Interbase. Виберіть інтерфейс Interbase і заповніть необхідні параметри бази даних.

3. Відкриття за допомогою рядка підключення. Виберіть інтерфейс ADO, далі виберіть опцію Рядок підключення і напишіть рядок підключення. Це гнучкий спосіб, оскільки він дозволяє вказувати додаткові параметри у рядку підключення і, таким чином, змінювати стандартну поведінку Database Tour при підключенні до бази. Цей спосіб рекомендується для досвідчених користувачів. Тут наведено приклади базових рядків підключення (більше подробиць та прикладів можна відшукати в інтернеті):

provider=sibprovider;location=localhost:;data source=C:\MyData\My_db.gdb;user id=SYSDBA;Password=masterkey;   (SIBPROvider Interbase OLE DB Provider повинен бути встановлений)

Driver={INTERSOLV InterBase ODBC Driver (*.gdb)};Server=localhost;Database=localhost:C:\MyData\My_db.gdb;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (Intersolv InterBase ODBC Driver повинен бути встановлений)

Driver={Easysoft IB6 ODBC};Server=localhost;Database=localhost:C:\MyData\My_db.gdb;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;   (Easysoft ODBC Driver повинен бути встановлений)

DRIVER=Firebird/InterBase(r) driver;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;DBNAME=C:\MyData\My_db.gdb;   (IBPhoenix Open Source ODBC Driver повинен бути встановлений)

4. Відкриття через джерело даних ODBC. Створіть (якщо ще не існує) джерело даних ODBC відповідного типу, використовуючи адміністративний інструментарій Windows, і вкажіть йому відповідну базу даних. Після цього:

- Виберіть інтерфейс FD, клацніть ODBC, заповніть параметр Джерело даних, вибравши його значення з випадаючого списку.

або

- Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Джерело даних ODBC і потім виберіть потрібне джерело ODBC з випадаючого списку.

5. Відкриття через аліас BDE. Виберіть інтерфейс BDE, далі виберіть опцію Аліас і потім виберіть потрібний аліас із випадаючого списку. Але спочатку вам необхідно створити аліас типу INTRBASE за допомогою інструменту BDE Administrator або меню Опції | Налаштування BDE | Аліаси програми Database Tour.

6. Відкриття вказанням імені файлу. Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Файл і потім вкажіть файл.

Зауваження

1. Клієнт Interbase повинен бути встановлений. Його бітність (32 або 64) повинна співпадати з бітністю програми.

2. При виборі варіанту з ODBC впевніться, що відповідний драйвер ODBC встановлено і його бітність співпадає з бітністю програми (32 чи 64).

Див. також:

 Приклади рядків підключення ADO

 Відкриття баз даних Firebird