Після відкриття бази даних в Database Tour ви можете створювати нові таблиці або працювати з уже існуючими, як описано нижче.

Можна працювати як з однією таблицею (режим по замовчанню), так і з групою таблиць. Для роботи з однією таблицею просто виділіть її в списку таблиць або виберіть дію з контекстного меню списку таблиць. Для роботою з групою таблиць виберіть опцію Множинний вибір з контекстного меню списку таблиць, потім виділіть потрібні таблиці і виберіть дію з контекстного меню списку таблиць; для повернення в режим роботи з однією таблицею, виберіть опцію Множинний вибір знову або закрийте базу даних. Зауважте, що набір дій, які можна виконати з однією таблицею, набагато більший за набір дій, які можна виконати з групою таблиць. Нижче описано роботу з однією таблицею.

Після вибору таблиці зі списку таблиць з'явиться вікно Таблиця.

У вікні Таблиця є кілька закладок:

Загальні

Ця закладка показує загальні властивості вибраної таблиці. Зауваження: Список цих властивостей залежить від типу бази даних.

Дані

При переході на цю закладку відкриваються табличні дані. Для редагування даних (вилучення, вставка та зміна записів) необхідно включити режим редагування даних. Для швидкого вилучення всіх записів таблиці клацніть таблицю в списку правою кнопкою миші і з контекстного меню виберіть Очистити.

Для баз даних, що підтримують так зване "м'яке вилучення" записів (наприклад, dBase), можна включити режим відображення раніше вилучених записів (якщо таблиця ще не упакована). Для цього є відповідний пункт меню з розділу Таблиця. Ці записи можна відновити повторним викликом функції Вилучити запис, яка для вилучених записів діє навпаки, тобто відновлює їх. Зауважте, що дані можливості доступні лише для підключень BDE.

Для обновлення даних клацніть відповідну кнопку над табличними даними.

Відкрита таблиця в режимі редагування даних:

Відкрита таблиця в режимі редагування

Зауваження: Робота з закладкою Дані не рекомендується для серверних баз даних. Натомість використовуйте SQL-запити.

Поля

Ця закладка показує інформацію про поля (колонки) таблиці. Зауваження: Список атрибутів полів залежить від типу бази даних.

Індекси

Ця закладка показує інформацію про індекси таблиці. Зауваження: Для деяких типів баз даних, відкритих через ADO, індекси не показуються.

Скрипт

Ця закладка показує DDL скрипт для таблиці. Зауваження: Повнота і точність цього скрипта залежить від типу бази даних.

Див. також:

 Створення таблиць

 Вилучення таблиць

 Упакування таблиць

 Перейменування таблиць

 Робота з BLOB-полями

 Параметри запуску Database Tour

 Друк даних

 Робота з запитами SQL

 Структура таблиць