Список зареєстрованих баз даних

При відкритті бази даних Database Tour реєструє її в списку баз даних, що відкривалися раніше. Цей список доступний з меню База | Зареєстровані бази даних.... Програма використовує цей список при наступних відкриттях баз даних.

Крім назв баз даних, цей список містить також параметри відкриття баз даних. Параметри відкриття кожної бази даних можна переглянути або відредагувати за допомогою відповідних кнопок. Є можливість редагувати спільні властивості груи виділених баз даних.

Будь-яку БД з цього списку можна повторно відкрити за допомогою відповідної кнопки. Відкриті БД помічаються галочкою.

Даний список можна копіювати, вилучати з нього записи, стирати збережені паролі баз даних, а також додавати записи шляхом відкриття нових баз даних з відповідного діалогового вікна.

Файл робочої області

Список зареєстрованих баз даних баз даних (разом із їх параметрами та пов'язаними вікнами запитів SQL) записується в файл робочої області. По замовчанню це файл dbtour.workspace з теки {Local AppData}\Vitaliy Levchenko\{Назва програми}\{Версія програми}\Settings.

Запис до файлу робочої області відбувається в таких випадках: перед виконанням запиту SQL, при закритті бази даних, при закритті програми. Врахуйте це, якщо працюєте з багатьма копіями програми одночасно. При перевідкритті програми цей список завантажується з файлу робочої області в оперативну пам'ять і використовується при наступних відкриттях баз даних.

Експорт та імпорт робочої області

За допомогою кнопок Імпорт та Експорт вікна Зареєстровані бази даних можна імпортувати робочу область з іншого файлу або експортувати її до іншого файлу. Цей функціонал можна використовувати для наступних цілей:

Важливі зауваження

  1. При імпорті робочої області всі існуючі до того дані робочої області видаляються. Тому за допомогою кнопки Експорт бажано зробити резервну копію робочої області перед імпортом іншої робочої області.
  2. Після обміну робочими областями між програмами на різних комп'ютерах збережені в імпортованій робочій області паролі баз даних можуть стати непридатними, і вам доведеться вводити їх повторно.
  3. Після імпорту робочої області з 32-бітної версії до 64-бітної і навпаки деякі зареєстровані бази даних можуть стати непридатними із-за несумісності архітектури.
  4. Рекомендується, щоб програма, яка імпортує робочу область, мала таку ж саму версію, що і програма, з якої робоча область експортувалася.