Документація Database Tour Зміст Індекс

Відкриття листів Microsoft Excel (.xls)

 

1. Відкриття за допомогою рядка підключення. Виберіть інтерфейс ADO, далі виберіть опцію Рядок підключення і напишіть рядок підключення. Це гнучкий спосіб, оскільки він дозволяє вказувати додаткові параметри у рядку підключення і, таким чином, змінювати стандартну поведінку Database Tour при підключенні до бази. Цей спосіб рекомендується для досвідчених користувачів. Тут наведено приклади базових рядків підключення (більше подробиць та прикладів можна відшукати в інтернеті):

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;excel 8.0;DATABASE=C:\MyData\MyExcelData.xls;

Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DBQ=C:\MyData\MyExcelFile.xls;DefaultDir=C:\MyData;Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DriverId=790;"

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=c:\MyData\MyExcelFile.xls;Extended Properties="Excel 8.0;HDR=YES";   (Microsoft ACE повинен бути встановлений)

2. Відкриття через джерело даних ODBC. Створіть (якщо ще не існує) джерело даних ODBC відповідного типу, використовуючи адміністративний інструментарій Windows, і вкажіть йому відповідну базу даних. Після цього:

- Виберіть інтерфейс FD, клацніть ODBC, заповніть параметр Джерело даних, вибравши його значення з випадаючого списку.

або

- Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Джерело даних ODBC і потім виберіть потрібне джерело ODBC з випадаючого списку.

3. Відкриття вказанням імені файлу. Виберіть інтерфейс ADO, далі виберіть опцію Файл і потім вкажіть файл.

Зауваження

1. Іноді після відкриття файлів Excel ви можете не побачити таблиць в ньому. Якщо ви впевнені, що файл містить дані, спробуйте відкрити його призначеною для таких файлів програмою, присвоїти назву потрібному діапазону клітинок, зберегти, а потім відкрити його в Database Tour повторно. В разі неуспіху спробуйте відкрити файл прямим вказанням рядка підключення, щоразу змінюючи її параметри - наприклад, при невдачі відкриття по ODBC-спрямованій строчці підключення спробуйте Jet-спрямовану строчку (відмінності показані в прикладах рядків підключення).

2. При виборі варіанту з ODBC впевніться, що відповідний драйвер ODBC встановлено і його бітність співпадає з бітністю програми (32 чи 64).

Див. також:

 Приклади рядків підключення ADO