Горизонтальне вирівнювання

Відноситься до

Текст

Текст бази даних

Текст з файлу

Вираз

Горизонтальне вирівнювання тексту в об'єкті - зліва, справа або по центру.