Тут наведено опис деяких можливих помилок при роботі з базами даних.

Повідомлення про помилки, специфічні для процедур відкриття баз даних

ConErr-00001: Format not found.

Формат не знайдено.

Програма не може визначити формат бази даних, до якої ви намагаєтеся під'єднатися інтерфейсом ADO. Переконайтеся, що ви вказали коректний вид бази даних та драйвер бази даних.

ConErr-00002: Unknown database:...

Невідома база даних.

Програма не може визначити базу даних, до якої ви намагаєтеся під'єднатися інтерфейсом BDE. Переконайтеся, що ви коректно вказали назву бази даних.

Повідомлення про помилки, специфічні для віддалених баз даних

Connection was lost.

Connection is lost.

Connection is not defined.

З'єднання було втрачено, з'єднання втрачено, з'єднання не визначено.

[Помилки з пустим текстом]

Застосунок втратив з'єднання з базою даних або з'єднання нестабільне. Причиною може бути мережева проблема, проблема з сервером і т.д.

Якщо з'єднання відновилося (або ви вважаєте, що воно відновилося), можна спробувати повторити неуспішну операцію. Наприклад:

Якщо нічого не допомагаю, потрібно закрити базу даних та потім відкрити її знову.

Повідомлення про помилки, специфічні для експорту

ExpErr-00001: File [FILE] already exists.

Файл вже існує.

Така помилка стається, якщо ви експортуєте дані до файлу, використовуючи режим експорту CREATE+INSERT, і при цьому цільовий файл вже існує. Для вирішення проблеми змініть назву файла або режим експорту.

ExpErr-00002: Table [TABLE] already exists.

Таблиця вже існує.

Така помилка стається, якщо ви експортуєте дані до таблиці, використовуючи режим експорту CREATE+INSERT, і при цьому цільова таблиця вже існує. Для вирішення проблеми змініть назву таблиці або режим експорту.

ExpErr-00003: File [FILE] does not exist.

Файл не існує.

Така помилка стається, наприклад, при експорті даних до HTML з використанням шаблону, але файл шаблону не існує. Для вирішення проблеми створіть файл шаблону або виправте шлях до нього.

ExpErr-00005: Critical error count reached.

Досягнуто критичної кількості помилок.

Така помилка стається, якщо кількість помилок під час експорту досягає критичного рівня, заданого вами в опціях експорту. Для вирішення проблеми проаналізуйте та виправте помилки або збільшіть Критичну кількість помилок.

ExpErr-00006: Unknown source field name:...

Невідоме поле джерела.

Така помилка стається, якщо ваші відповідності полів для експорту містять поле, відсутнє у наборі даних джерела.

Повідомлення про помилки, специфічні для звітів

VLR-00001: Invalid XML decsription of the dataset.

Некоректний XML-опис набору даних.

XML-опис набора даних звіту некоректний. Будь-ласка, перечитайте правила XML-опису набора даних звіту та виправте його.

VLR-00002: Folder does not exist:...

Тека не існує:...

Тека, на яку ви посилаєтеся, не існує. Будь-ласка, виправте посилання.

VLR-00003: File does not exist:...

Файл не існує:...

Файл, на який ви посилаєтеся, не існує. Будь-ласка, виправте посилання.

VLR-00004: Invalid structure.

Некоректна структура звіту.

Структура звіту некоректна. Будь-ласка, переконайтеся, що файл є файлом звіту Reportizer/Database Tour Pro і що ви використовуєте коректну версію Database Tour Pro для його відкриття.

VLR-00100: Invalid sort order.

Некоректний порядок сортування.

Властивість порядок сортування звіту некоректна. Будь-ласка, виправте її.

VLR-00101: Invalid filter condition.

Некоректна умова фільтру.

Властивість фільтр звіту некоректна. Будь-ласка, виправте її.

VLR-01000: Sort error:...

Помилка сортування.

Під час застосування порядку сортування сталася помилка. Будь-ласка, виправте властивість порядок сортування звіту.

VLR-01001: Filter error:...

Помилка фільтрації.

Під час застосування фільтру сталася помилка. Будь-ласка, виправте властивість фільтр звіту.

VLR-10001: Invalid report engine version:...

Некоректна версія движка звітів:...

Будь-ласка, переконайтеся, що файл є файлом звіту Reportizer/Database Tour Pro і що ви використовуєте коректну версію Database Tour Pro для його відкриття.

Інші повідомлення про помилки

Access violation...

Порушення доступу...

Внутрішня помилка програми. Якщо помилка повторювана, будь-ласка, повідомте нам подробиці.

Out of memory.

Пам'ять вичерпано.

Це повідомлення означає, що недостатньо оперативної пам'яті для виконання операції. Така помилка стається у наступних випадках:
- Ви відкрили забагато вікон. Закрийте деякі вікна для зменшення використання пам'яті.
- Ви пролистуєте вниз завеликий набір даних. Перепишіть ваш запит SQL таким чином, щоб він повертав менше записів.
- Ви експортуєте завеликий набір даних. У багатьох випадках експортування великого набору даних вимагає завантаження великої кількості записів в оперативну пам'ять. Для уникнення такої ситуації намагайтеся використовувати інтерфейс FD скрізь, де це можливо, і експортувати великий набір даних як таблицю (таблиця повинна мати первинний ключ): в такому разі експорт буде дещо повільніший, проте використання пам'яті не буде збільшуватися під час експорту. Якщо ви експортує результат запиту SQL, намагайтеся вибирати менші порції записів. Є детальна інструкція.

The requested operation requires elevation.

Запитана операція вимагає підвищення.

Таке повідомлення означає, що користувач не має достатньо системних дозволів на виконання даної операції. Спробуйте запустити програму від імені адміністратора.

Unavailable database.

База даних недоступна.

Причини:

1) Файл бази даних не існує, зіпсований або доступ до мережі (якщо файл на іншому комп'ютері) закрито.

2) Наприклад, ви намагаєтеся відкрити файл Interbase (.GDB, .IB), але InterBase Server або InterBase Client не запущено.

Table is read only.

Таблиця в режимі тільки для читання.

Це повідомлення виникає при спробі внести зміни в набір даних, який знаходиться в режимі тільки для читання, або при спробі перевести в режим редагування набір даних, який неможливо перевести в цей режим.

Table is busy.

Таблиця зайнята.

Це повідомлення виникає при спробі, наприклад, знищити або реструктурувати таблицю, зайняту іншим набором даних в Database Tour або іншим користувачем (наприклад, іншою програмою на цьому ж або на іншому комп'ютері).

Table does not exist.

Таблиця не існує.

Це повідомлення виникає, наприклад, якщо ви намагаєтеся знищити неіснуючу таблицю засобами SQL або псевдотаблицю (тобто так званt представлення (view)) через пункт меню Таблиця | Знищити. Знищити таку таблицю можна за допомогою запиту

DROP VIEW <назва таблиці>

Record locked by another user.

Запис заблоковано іншим користувачем.

Це повідомлення означає, що поточний запис, який ви намагаєтеся редагувати, заблоковано іншим користувачем (з іншого комп'ютера або іншої програми). Доки блокування не буде знято, ви не зможете редагувати цей запис. На всякий випадок натисніть ESC, перейдіть на інший запис та спробуйте повторити невдалу операцію.

Key violation.

Порушення ключа.

Ви намагаєтесь додати в таблицю запис, значення ключових полів (тобто полів, що входять в унікальний ключ) якого дублюють вже існуючий запис. Наприклад, таблиця Paradox має первинний ключ (він завжди унікальний) по полю TaxNumber - це означає, що в полі TaxNumber не може бути двох однакових значень.

Capability not supported.

Можливість не підтримується.

Функція, яку ви намагаєтеся активізувати, не підтримується в даному контексті. Наприклад, ви можете отримати таке повідомлення при спробі обновити, очистити або відсортувати ASCII таблицю, оскільки для даного типу таблиць такі можливості не підтримуються.

There is no default printer selected.

Відсутній принтер по замовчанню.

На вашому комп'ютері не встановлено принтер або принтер не був встановлений на момент старту програми. В останньому випадку, якщо принтер встановлено вже після старту програми,  слід перезавантажити Database Tour для обновлення принтерних налаштувань.

Printer selected is not valid.

Вибраний принтер несправний.

Драйвер вибраного принтера зіпсований або вибраний принтер є мережним і тимчасово відключений. Спробуйте вирішити цю проблему і перезавантажте Database Tour.

Невідомий формат даних.

Така помилка може виникати, наприклад, при спробі відкрити пошкоджений шаблон звіту з файлу. Це пошкодження може бути зроблено при ручному редагуванні шаблона (вилучення деяких необхідних для відкриття даних, вказання недопустимої версії звіту і т.д.). Спробуйте виправити дані і повторіть операцію.

Operation must use an updateable query

Такі помилки з'являються при деяких операціях з даними в базах даних ADO. Напр., ви можете зустріти їх при спробі вставити записи в таблицю Paradox, що не має первинного ключа.

Syntax error in [CLAUSE] clause

Якщо ви отримали таку помилку при виконанні SQL-запиту, значить, в вашому SQL-виразі є синтаксичні помилки. Отже, потрібно виправити вираз. Однак іноді такі помилки з'являються при відкритті таблиць в базах даних ADO. Наприклад, таблиці в деяких XLS-файлах можуть відображатися некоректно пойменованими і тому ADO не може відкрити зв'язаний з таблицею запит. В таких випадках спробуйте замість таблиці відкрити запит типу

SELECT * FROM <назва таблиці>

де <назва таблиці> - назва таблиці, яку ви хочете відкрити. Якщо помилка не зникає, спробуйте використати альтернативне іменування таблиці, наприклад, візьміть назву таблиці в квадратні дужки або лапки.

An error occurred while attempting to initialize the Borland Database Engine.

Помилка при ініціалізації Borland Database Engine.

Interface mismatch. Engine version different.

Невідповідність інтерфейсу. Інша версія машини баз даних.

BDE недоступний.

Такі повідомлення означають, що на вашому комп'ютері не встановлено BDE або його версія нижча за 5.0. Для роботи з базами даних через BDE необхідно, щоб BDE версії не нижче 5.0 була встановлена на вашій машині.

Cannot load an IDAPI service library.

Неможливо завантажити службову бібліотеку IDAPI.

Може бути кілька ситуацій.

1) Файл (бібліотека) не існує.

2) Недостатньо пам'яті.

3) Наприклад, ви намагаєтеся через BDE відкрити MDB файл, але на вашому комп'ютері не встановлено Microsoft JET (в складі Microsoft Access) або її версія не підтримується версією BDE, яка встановлена у вас.

Наприклад, якщо у вас не встановлено Microsoft Access 95 та встановлено BDE 4.0, то з великою вірогідністю можна стверджувати, що ви не зможете відкрити MDB файл за допомогою Database Tour навіть якщо у вас встановлено Microsoft Access 97 чи 2000. Вихід - встановити більш пізню версію BDE, хоча не можна гарантувати, що це забезпечить успіх. Читайте документацію по BDE з цього приводу.

Дещо інший приклад - ви намагаєтеся відкрити MDB файл за допомогою несумісного драйвера. Спробуйте (якщо це можливо) встановити інший драйвер. Для цього використовуйте утіліту BDE Administrator, пункт Configuration | Drivers | Native | MSACCESS | Dll32.