Області пошуку

Ви можете шукати текст як у базі даних (наприклад, у списку об'єктів бази даних або в наборі даних), так і в елементах інтерфейсу програми таких як конструктор звітів, попередній перегляд звітів, текст у вікнах SQL, редакторі BLOB-полів, серед полів та індексів вибраної таблиці і т.д.

В залежності від вибраної області пошуку можуть бути різні способи активації функціоналу пошуку/заміни. Використовуйте елементи з меню Пошук, контекстного меню даної області, відповідні кнопки або натискання комбінацій Ctrl+F / Ctrl + H (Ctrl + R).

Вигляд діалогу пошуку та заміни, а також набір можливостей теж залежать від вибраної області пошуку.

Виберіть Пошук | Повторний пошук або натисніть F3 для пошуку тексту, що шукався попереднього разу, від поточної позиції курсора.

Пошук та заміна тексту в табличних даних

Є 2 різновидності пошуку:

1. Пошук на перше співпадіння. Знаходить у поточному стовпчику таблиці лише найперший текст, що задовольняє умові пошуку, проте цей пошук більш швидкий.

Перед пошуком необхідно ввести текст для пошуку у відповідному полі над таблицею і натиснути Enter або двічі клацнути мишкою це поле. Контекстне меню даного поля містить 2 опції швидкого пошуку.

Цей вид пошуку має обмеження: при пошуку в числових полях шукається лише текст, повністю співпадаючий з усім текстом в полі, підстрочки не шукаються; при пошуку в текстових полях шукається лише текст, повністю співпадаючий з усім текстом в полі або текст, співпадаючий з початковою частиною поля (якщо відповідну опції швидкого пошуку включено).

2. Розширений пошук. Повільніший, але має більше різних опцій, а також дозволяє замінювати знайдений текст. Реалізується в меню Пошук або в контекстному меню таблиці.

Після групової заміни (тобто якщо ви клікнули Замінити все) програма видасть вам кількість замінених фрагментів тексту.

Заміну в базі даних можна також виконати через командний рядок (утиліти роботи з даними полів).

Пошук та заміна тексту в наборах даних

Зауваження:

  1. Функції пошуку та заміни використовуються лише для полів, які можна представити у текстовому вигляді. Для автоінкрементних полів проводиться лише пошук.
  2. Функція заміни активна тільки тоді, коли відповідний набір даних відкрито в режимі редагування.
  3. Іноді може трапитися, що при виконанні функції Замінити все не весь шуканий текст замінюється. Це може бути в таких випадках (намагайтесь уникати подібних ситуацій):
    • В таблицях, якщо поля з поточного індексу використовуються в пошуку. Причина: при заміні тексту в полях поточного індексу може змінитися положення поточного запису і, оскільки пошук йде в одному напрямку, деякі записи можуть випасти з пошуку.
    • У відфільтрованих таблицях і запитах, якщо текст для заміни порушує умови фільтрації. Наприклад, таблиця відфільтрована за умовою tax=25, а ви хочете замінити всі значення 25 в полі tax на значення, відмінне від 25.

Пошук та заміна тексту в коді SQL

Активуйте відповідне вікно SQL. Якщо у цьому вікні присутній також відкритий набір даних, впевніться, що активним є саме поле з текстом SQL. Потім використовуйте відповідні пункти меню з головного або контекстного меню для пошуку.

Тут є можливість заміни всіх знайдених фрагментів тексту у всіх відкритих вікнах SQL.

Пошук та заміна тексту в коді SQL

Пошук та заміна тексту в редакторі BLOB-полів

Відкрийте набір даних з полями BLOB (сумісними з текстом) і потім відкрийте потрібне поле BLOB у редакторі BLOB-полів. Впевніться, що ви вибрали коректну закладку. Потім використовуйте відповідні пункти меню з головного або контекстного меню для пошуку.

Пошук в списку об'єктів бази даних

В Навігаторі об'єктів, що знаходиться ліворуч в головному вікні програми, активуйте потрібний список об'єктів (наприклад, вибором якогось елементу з нього), потім наберіть на клавіатурі перші літери назви об'єкту і натисніть Enter. Можна також використовувати відп. пункт з меню Пошук.

Пошук елемента у списку об'єктів

Пошук в конструкторі звітів

Відкрийте конструктор звітів. Використовуйте відповідну кнопку або пункт меню для пошуку тексту серед всіх текстових компонентів звіту.

Пошук в попередньому перегляді звітів

Відкрийте попередній перегляд звіту. Використовуйте відповідну кнопку для пошуку тексту серед всіх текстових компонентів поточної сторінки згенерованого звіту.

Пошук в списках (полів, індексів і т.д.)

Цей тип пошуку працює з інтерфейсними таблицями, що містять списки сутностей типу параметрів вибраного об'єкта бази даних, табличних полів, індексів, елементів історії SQL і т.д.

Перемкніться на відповідну закладку вибраного об'єкта бази даних або вікна SQL та використовуйте меню Пошук або відповідну кнопку для пошуку потрібної сутності або її атрибутів.

Пошук у вікні виводу SQL

Деякі бази даних (напр., Oracle) дозволяють відправляти повідомлення з процедур бази даних та анонімних блоків SQL. Ви можете бачити ці повідомлення в Database Tour на закладці Вивід вікна SQL. Якщо перейти на закладку Вивід, там також можна робити пошук тексту.

Опис опцій пошуку

У діалозі Пошук / Заміна є набір налаштувань:

Див. також:

 Пошук об'єктів бази даних

 Параметри запуску Database Tour

 Групова зміна значень поля

 Групові операції з текстовими полями