Цей розділ описує параметри командного рядка Database Tour, специфічні для шифрації та дешифрації файлів.

Загальні правила написання командних рядків описано тут.

Перед тим, як ви почнете...

Досвідчені користувачі можуть побудувати потрібний командний рядок вручну, використовуючи специфікацію нижче. Але якщо ви початківець або просто хочете швидко побудувати командний рядок з базовими можливостями, використовуйте конструктор командних рядків Database Tour. Для генерації командного рядка за допомогою конструктора командних рядків використовуйте меню Інструменти | Генерація командного рядка| Шифрація файла... або Інструменти | Генерація командного рядка | Дешифрація файла.... У вікні Генерація командного рядка вкажіть потрібні опції і клацніть OK. Після цього з'явиться нове вікно зі згенерованим командним рядком. Скопіюйте його, підкоригуйте в разі потреби і використовуйте для викликів Database Tour з ваших власних програм, .bat-файлів і т.д.

Використання

Опції командного рядка та їх опис

Приклади

Використання

Класичний формат командного рядка.

Командний рядок складається з усіх потрібних параметрів:

dbtour.exe /Parameter1 /Parameter2 /... /ParameterN

Скорочений формат.

Цей формат більш гнучкий, оскільки дозволяє тримати всі параметри в окремому файлі операцій. Командний рядок складається з параметра /ParamsFile (що вказує шлях до файла операцій) та необов'язкового параметра /silent:

dbtour.exe [/silent] /ActionFile=ActionFileName

Параметри командного рядка та їх опис

</encrypt> | </decrypt>

Вказує програмі зашифрувати або дешифрувати файл.

[/silent]

Цей ключ запускає програму в так званому "тихому" режимі, без будь-яких вікон. При використанні опції /ParamsFile ключ /silent повинен бути поза файлом параметрів. Database Tour повертає код виходу 0 в разу успішного відпрацювання, 1 в разі некоректного командного рядка і 2 у випадку помилок виконання. Увага! В цьому режимі немає запиту підтвердження на перезапис існуючих файлів.

[/ActionFile=Value]

Вказує назву файла операцій, який включає параметри командного рядка (один параметр на рядок). Рядки, що починаються на крапку з комою, вважаються коментарем і ігноруються програмою. Допускаються пусті рядки. При використанні цього параметру в командному рядку не повинно бути інших параметрів, окрім ключа /silent. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Див. приклад 3.

[/SrcFile=Value]

Вказує назву існуючого файлу для шифрації або дешифрації. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/TrgFile=Value]

Вказує назву цільового (зашифрованого або дешифрованого) файлу. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/Password=Value]

Вказує пароль, який повинен використовуватися для шифрації або дешифрації. Якщо пароль містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/CloseWhenDone]

Вказує програмі автоматично закритися після успішного виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.

[/CloseOnError]

Вказує програмі автоматично закритися у випадку помилок виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.

[/minimize]

Програма запускається в мінімізованому вікні. Вікно відновлюється до нормального стану у випадку помилки або після закінчення виконання (якщо опція /CloseWhenDone не використовується). Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма працює без жодних вікон.

Приклади

1. Шифрація файла
dbtour.exe /encrypt /CloseWhenDone "/SrcFile=c:\my db\customer.dbf" "/TrgFile=c:\my db copy\customer.enc" "/password=MyPass"

2. Дешифрація файла
dbtour.exe /silent /decrypt "/SrcFile=c:\my db copy\customer.enc" "/TrgFile=c:\my db copy\customer.dbf" "/password=MyPass"

3. Те саме, що і в попередньому, але з використанням файла операцій
dbtour.exe /silent "/ActionFile=c:\DBTourStartParameters.txt"

Вміст файла c:\DBTourStartParameters.txt повинен бути приблизно таким:

;action
/decrypt

;options

/password=MyPass

;source definition
/SrcFile=c:\my db copy\customer.enc

;target definition
/TrgFile=c:\my db copy\customer.dbf