Тут показано лише базові приклади запитів до баз даних. Якщо ви потребуєте більш складних запитів, зверніться до навчальних посібників по SQL та документації по вашій базі даних.

Приклади DML (Data Manipulation)

1. Вибрати ті записи з таблиці payments, в яких значення поля paysum більше 400 і менше 2000.

SELECT *
FROM payments
WHERE paysum > 400 AND paysum < 2000

2. Вибрати дані полів sum та number з таблиці payments, в яких значення поля paysum більше 400 і менше 2000. Дані повинні бути відсортовані в порядку зменшення значення поля paysum.

SELECT payments.number, payments.paysum
FROM payments
WHERE paysum > 400 AND paysum < 2000
ORDER BY paysum DESC

3. Вибрати інформацію про кількість та суму великих замовлень (тобто замовлень з сумою замовлення більшою, ніж 5000) з таблиці orders, згруповану по колонці order_date:

select o.order_date, count(o.order_id) as order_count, sum(o.order_amount) as total_order_amount
from orders o
where order_amount > 5000
group by o.order_date
order by o.order_date

4. Вибрати всі дані таблиці PAYMENT, причому діапазон дат платежів та сум платежів задати у вигляді параметрів, щоб вони могли бути введені користувачем:

SELECT *
FROM PAYMENT
WHERE PAYMENTDATE > :Param1 /*ParamType=Date*/ AND PAYMENTSUM > :Param2 /*ParamType=Float*/

(такі коментарі додано для того, щоб програма автоматично підібрала тип параметру, без необхідності його вибору користувачем).

5. Використання дат при написанні SQL-запитів для баз даних Access (база даних підключена через ADO з використанням Jet):

SELECT *
FROM documents
WHERE DocDate = #2020-11-24#
SELECT *
FROM documents
WHERE DocDate = DocDate = Format('11/24/2020', 'mm/dd/yyyy')

6. Використання дат при написанні SQL-запитів для баз даних Oracle та PostgreSQL:

SELECT *
FROM documents
WHERE doc_date = date '2020-11-24'
SELECT *
FROM documents
WHERE doc_date = to_date('11/24/2020', 'MM/DD/RRRR')

7. Експортувати дані з таблиці banks до файлу c:\MyData\dbcopy.dbf (використовуючи ISAM-драйвер dBase IV) за допомогою вбудованого експорту ADO (база даних підключена через ADO):

SELECT *
INTO dbcopy
IN "c:\MyData\"[dBase IV;]
FROM banks

8. Вилучити з таблиці books ті записи, в яких значення поля cost більше 150:

DELETE
FROM books
WHERE cost > 150

Приклади DDL (Data Definition)

1. В базі даних Access створити таблицю employee з наступними колонками: EmployeeId, HireDate, FirstName, LastName, BirthDate, Title, Salary. EmployeeId повинно бути автоінкрементного типу. Первинний ключ повинен бути побудований по колонці EmployeeId.

CREATE TABLE employee (
  ClientId COUNTER NOT NULL PRIMARY KEY,
  HireDate DATETIME,
  FirstName VARCHAR(40),
  LastName VARCHAR(40),
  BirthDate DATETIME,
  Title VARCHAR(40),
  Salary MONEY
)

2. В поточній локальній базі даних BDE створити таблицю books з текстовим полем title довжини 50 та числовим полем cost розміру 7 та 2-ма знаками після десяткової крапки:

CREATE TABLE "books.dbf" (
  title CHAR(50),
  cost DECIMAL(7, 2)
)

3. Вилучити таблицю regions:

DROP TABLE regions

4. Створити індекс bydate для таблиці payments по полю pay_date:

CREATE INDEX bydate
ON payments (pay_date)