Wielofunkcyjne narzędzie bazodanowe

Najnowsza wersja: 9.7.0.215

Wersja trial: 24 dni.

Wypróbuj teraz

Database Tour to uniwersalne narzędzie ułatwiające zarządzanie bazami danych różnych typów.

A Database Tour Pro dodaje do tego obszerną obsługę linii poleceń i funkcję raportowania.

Narzędzia bazy danych: narzędzia zapytań SQL, eksportu, raportów

Główne cechy

Różne formaty baz danych

Baza danych

Obsługuje wszystkie najbardziej popularne SZBD: ODBC, SQL Server, Access, Oracle, PostgreSQL, SQLite, Firebird, Interbase, Excel, Visual FoxPro, dBase, Paradox, CSV, MySQL, DB2, SQL Anywhere itp.

Więcej

Potężne możliwości eksportu danych

Eksportowanie danych

Wiele formatów wyjściowych (Excel, HTML, SQL skrypt, DBF itp). Kopiowanie danych z jednej bazy danych do drugiej, na przykład, z accdb do csv, mdb do Oracle, SQLite do MySql, PostgreSQL do SQL Server itp. Wygodny interfejs mapowania pól i tabel.

Więcej

Wbudowany generator raportów z konstruktorem raportów

Konstruktor raportów

Wbudowany generator raportów z konstruktorem raportów umożliwia wydrukowanie dowolnej otwartej tabeli lub kwerendy wprost z programu Database Tour Pro, bez wykorzystywania innych programów edytorskich. (Dostępny w wersji Pro)

Więcej

Potężny edytor SQL

Edytor zapytań SQL

Edytor zapytań SQL z podświetlaniem składni. Wiele okien z oddzielnymi transakcjami. Obsługa skryptów wielozadaniowych. Zbieranie statystyk wykonywania SQL dla każdego okna zapytania.

Więcej

Duży zestaw funkcji bazy danych

Funkcje bazy danych

Ułatwia często wykonywane operacji z bazami danych, wyszukiwanie tekstu, kopiowanie i wstawianie danych, określanie wartości pól itp.

Więcej

Wygodny widok danych

Widok danych

Przeglądanie i edycja danych dowolnych typów (w tym BLOB i grafika) w przyjaznym interfejsie, na przykład, wykorzystywanie auto-przesuwania danych w tabeli, zmiana wysokości wierszy, wybór grupy wierszy, warunkowe formatowanie.

Więcej

Wsparcie linii poleceń

Linia poleceń

Wiele operacji można wykonywać przez wskazanie parametrów startowych. (Dostępny w wersji Pro)

Więcej