Główne cechy: Raporty i druk danych

Database Tour Pro może drukować dane używając kreatora raportów lub tak jak są one pokazane w programie. Dane pól BLOB (graficznych lub tekstowych) można wydrukować z edytora BLOB'ów lub w raporcie.

Raport może być utworzony automatycznie lub przez użytkownika. Utworzony raport można edytować uzywajac kreatora raportów.

Konstruktor raportów Więcej screenów

Raporty Database Tour Pro pozwala wykorzystywać wyrażenia, grupowanie danych, graficzne obrazy, formatowanie tekstu, podgląd.

Przegląd raportu Więcej screenów

Szablon raportu można zapisać do pliku - ułatwia to jego powtorne otwieranie (oraz przez parametry startowe).