Raporty i druk danych

Database Tour Pro może drukować dane używając kreatora raportów lub tak jak są one pokazane w programie. Dane pól BLOB (graficznych lub tekstowych) można wydrukować z edytora BLOB'ów lub w raporcie.

Kreator raportów

Raport może być utworzony automatycznie lub przez użytkownika. Utworzony raport można edytować uzywajac kreatora raportów.

Konstruktor raportów

Silnik raportów

Raporty Database Tour Pro pozwala wykorzystywać wyrażenia, grupowanie danych, graficzne obrazy, formatowanie tekstu, podgląd.

Szablony raportów

Szablon raportu można zapisać do pliku - ułatwia to jego powtorne otwieranie (oraz przez parametry startowe).

Przegląd raportów

Przed wydrukom możesz ocenić raport za pomocą podglądu.

Przegląd raportu