Główne cechy: Linia poleceń

W Database Tour wersji Pro najważniejsze operacje, takie jak eksportowanie danych, wykonywanie zapytań itp mogą być wykonywane za pomocą linii poleceń. W trybie linii poleceń, możliwe jest wykorzystanie wszystkich opcji, które są dostępne w GUI.

Dużą zaletą jest to, że linia poleceń może być generowana automatycznie za pomocą GUI:

Generowanie linii poleceń z GUI