Narzędzie zapytań SQL

Zaawansowani użytkownicy, znający SQL, uznają Database Tour za przydatny do tworzenia i wykonywania zapytań do baz danych.

Podświetlanie składni

Edytory SQL w Database Tour obsługują podświetlanie składni kodu SQL. Rozpoznają standardowe słowa kluczowe SQL, a nawet określone słowa kluczowe dla niektórych typów baz danych. Możesz dostosować podświetlanie w opcjach środowiska.

Podświetlanie składni SQL

Wiele okien SQL

Po otwarciu bazy danych możesz utworzyć dowolną liczbę okien SQL (lub o ile pozwala na to pamięć operacyjna). Pojawiają się jako zakładki. Jest to szczególnie przydatne podczas porównywania tekstu z różnych plików SQL lub procedur przechowywanych, kopiowania tekstu itp.

Po zamknięciu bazy danych i zamknięciu aplikacji wszystkie niezamknięte okna SQL są przechowywane w pliku obszaru roboczego aplikacji i przywracane przy następnym otwarciu bazy danych.

Wiele okien SQL

Jednoczesne wykonywanie zapytań

Jeśli połączenie z bazą danych pozwala na tworzenie wielu sesji, każde okno SQL pomieści osobną sesję bazy danych. Oznacza to, że możesz wykonywać zapytania z różnych okien SQL asynchronicznie, bez oczekiwania na zakończenie zapytania z innego okna SQL.

Każda zakładka SQL pokazuje znaczniki odzwierciedlające status wykonania zapytania: czerwony znacznik jest wyświetlany dla wciąż wykonywanego zapytania, a zielony pokazuje ukończone zapytanie; specjalny znak oznacza zapytanie zakończone błędem.

W środowisku wielosesyjnym, aby zaoszczędzić zasoby bazy danych, każda nowa sesja bazy danych jest tworzona w momencie, gdy po raz pierwszy próbujesz wykonać zapytanie z aktywnego okna.

Asynchroniczne wykonywanie zapytań

Zapytania z parametrami

Database Tour obsługuje sparametryzowane zapytania SQL. Gdy wykonasz takie zapytanie, oprogramowanie poprosi o podanie wartości dla każdego parametru.

Sparametryzowane zapytanie SQL

Uruchamianie skryptów SQL z wieloma instrukcjami

Twój edytor SQL może przechowywać wiele poleceń SQL. Możesz wykonać je osobno (wybierając tekst potrzebnego polecenia) lub wszystkie razem. W tym drugim przypadku możesz wyświetlić statystyki każdego wykonanego polecenia w skrypcie. Upewnij się, aby poprawnie rozdzielić polecenia; Dla większości typów baz danych do oddzielania instrukcji SQL służy średnik.

Wykonywanie skryptu SQL

Klikalne nazwy tabel

Edytor SQL rozpoznaje nazwy tabel i niektóre inne obiekty bazy danych w kodzie SQL. Po lekkim przesunięciu myszy nad nimi, przytrzymując klawisz Ctrl, stają się klikalne. Po kliknięciu nazwy tabeli, przytrzymując klawisz Ctrl, ta tabela otwiera się w osobnej zakładce.

Klikalne nazwy tabel