Widok danych

Database Tour pokazuje dane w tabelach, które pozwala na przeglądanie i edycję danych w sposób najbardziej dogodny.

Dostosowywanie widoku kolumny

Jest możliwe dostosowanie widoku każdej kolumny tabeli.

Dostosowywanie widoku każdej kolumny

Tryb pojedynczego rekordu

W trybie pojedynczego rekordu tabeli można zobaczyć wybrany rekord w dwóch kolumnach: nazwy kolumn w lewej kolumnie i wartości w prawej kolumnie.

Tryb pojedynczego rekordu

Zmiana wysokości wierszy

Zwiększenie wysokości wierszy w tabeli pozwala zobaczyć długi tekst lub dane graficzne.

Zmiana wysokości wierszy

Edytor Blob'ów

Jeśli oglądanie pewnych typów danych w trybie tabeli nie wystarcza, można użyć edytora Blob'ów.

Inną przydatną aplikacją edytora Blob'ów jest podgląd raportów, przechowywanych w polach BLOB bazy danych.

Edytor Blob'ów