Widok danych

Database Tour pokazuje dane w tabelach, które pozwala na przeglądanie i edycję danych w sposób najbardziej dogodny.

Dostosowywanie widoku kolumny

Możliwe jest dostosowanie czcionki i tła każdej pojedynczej kolumny w zestawie danych.

Podczas eksportowania zestawu danych z dostosowanymi kolumnami do formatów HTML, Excel (XLSX), PDF lub RTF formatowanie kolumn zostaje zachowane.

Dostosowywanie widoku każdej kolumny

Tryb pojedynczego rekordu

Tryb pojedynczego rekordu aktywowany jest po prawej stronie siatki bazy danych po kliknięciu odpowiedniego przycisku.

W trybie pojedynczego rekordu wybrany rekord można zobaczyć w dwóch kolumnach: nazwy pól/kolumn po lewej stronie i ich wartości po prawej stronie. Jest to szczególnie wygodne, gdy w siatce znajduje się wiele pól db, dzięki czemu można przeglądać i edytować dane w widoku kompaktowym, bez przewijania w poziomie.

Tryb pojedynczego rekordu

Zmiana wysokości wierszy

Zwiększanie wysokości wierszy w siatce bazy danych umożliwia podgląd dużych danych tekstowych lub graficznych bezpośrednio w siatce bez konieczności ładowania przeglądarki BLOB.

Aby zmienić wysokość wierszy w tabeli, kręć kółkiem myszy, przytrzymując klawisz Shift.

Zmiana wysokości wierszy

Edytor Blob'ów

Jeśli oglądanie pewnych typów danych w trybie tabeli nie wystarcza, można użyć edytora Blob'ów.

Inną przydatną aplikacją edytora Blob'ów jest podgląd raportów, przechowywanych w polach BLOB bazy danych.

Edytor Blob'ów