Funkcje specjalne

Database Tour posiada duży zestaw funkcji dla różnych typów pól bazy danych.

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu w bazie

Możesz wyszukiwać i zamieniać tekst w zestawie danych (tabela lub wynik zapytania SQL). Funkcjonalność obejmuje także kolumny Memo, CLOB i kolumny BLOB zgodne z tekstem.

Możliwe jest także wyszukiwanie i zamiana kodu w oknach SQL i plikach schematów. Można także przeszukiwać niektóre części interfejsu aplikacji.

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu w bazie

Edytor Blob'ów

Dla pracy z długim tekstem lub danymi graficznymi można użyć edytora Blob'ów.

Edytor Blob'ów

Wyszukiwanie obiektów bazy danych

Istnieje możliwość wyszukiwania tekstu nie tylko w danych tabeli, ale w metadanych bazy danych. Na przykład może być konieczne znalezienie tabeli według nazwy pola lub procedury składowanej według fragmentu kodu. W bazach danych wysokiego poziomu masz dziesiątki typów obiektów bazy danych, takich jak widoki, wyzwalacze, sekwencje, łącza do baz danych, zadania itp., a Database Tour pozwala je znaleźć na podstawie ich tekstu lub opisów.

Znalezienie w metadanych

Praca z opisami obiektów bazy danych

Niektóre serwerowe bazy danych, takie jak Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, umożliwiają opisywanie tabel i ich kolumn bezpośrednio w bazie danych. Opisy te można wykorzystać do dokumentowania systemów i środowiska pracy. Przeglądanie baz danych ułatwia pracę z opisami tabel i kolumn, zapewniając ujednolicony i łatwy w użyciu interfejs.

Opisy z bazy danych można wyeksportować do wielu popularnych formatów, takich jak Excel lub HTML, i dzięki temu łatwo osadzić je np. w dokumentacji firmy.

Opisy tabel i kolumn

Działania na polach tekstowych

Możesz używać kilku funkcji dla wybranych pól tabeli: przycinanie, zmienianie wielkości liter itp.

Dzialania na polach tekstowych

Działania na polach liczbowych

Możesz wykonywać kilka operacji arytmetycznych z polem numerycznym wybranego zestawu danych: suma, średnia itp.

Dzialania na polach liczbowych