Screeny

Praca z tabelami baz danych

Kwerendy SQL

Eksport i import danych

Raporty z bazy danych (tylko Database Tour Pro)

Narzędzia do manipulowania danymi

Procedury, Funkcje, Triggery, Pakiety

Nawigator obiektów

Opcje i konfiguracja

Przykłady manipulowania danymi