Historia wersji

9.2.1.88 (14.11.2018)

 • Eksportowanie danych pól BLOB do pojedynczych plików.
 • Drobne poprawki eksportu do plików tekstowych i Excel (XLSX).
 • Ulepszenia interfejsu konfiguracji mapowań pól i tabel.
 • Drobne zmiany interfejsu.

9.2.0.11 (04.11.2018)

 • Drobne zmiany i poprawki eksportu.

9.1.9.23 (11.10.2018)

 • Możliwość tworzenia nowych baz danych SQLite.
 • Drobne poprawki.

9.1.8.60 (02.10.2018)

 • Ulepszenia interfejsu podczas pracy z bazami danych MySQL, PostgreSQL i SQL Server.
 • Ulepszenia przy przetwarzaniu skyptów SQL w bazach danych MySQL i SQL Server.
 • Drobne zmiany.

9.1.7.44 (19.09.2018)

 • Możliwość pisania komentarzy w kwerendach SQL w bazach Access (mdb), otwieranych przez wbudowany silnik baz danych.
 • Nowe opcje linii poleceń: /FieldMappingsOverride, /FieldMappingsOverrideFile, /FieldSourceToTargetSchema.
 • Drobne zmiany.

9.1.6.25 (02.09.2018)

 • Optymalizacja eksportu do baz danych.
 • Drobne zmiany.

9.1.5.55 (12.08.2018)

 • Ulepszenia przy eksportowaniu do baz danych z pomocą ADO.
 • Drobne zmiany i poprawki.

9.1.4.43 (30.07.2018)

 • Drobne zmiany w różnych modułach oprogramowania.
 • Drobne ulepszenia i poprawki silnika raportów (tylko wersja Pro).

9.1.3.61 (04.07.2018)

 • Bardziej elastyczny i wygodny interfejs wyszukiwania tekstu.
 • Możliwość wyszukiwania tekstu w edytorze BLOB'ów.
 • Wiele drobnych zmian w przetwarzaniu SQL, pracy z tabelami bazy danych, konfigurowaniu połączeń z bazami danych itp.
 • Rozwiązano problem z ładowaniem tekstu SQL z wiersza poleceń.
 • Drobne poprawki.

9.1.2.77 (5/20/2018)

 • Drobne zmiany interfejsu.
 • Drobne poprawki eksportu do baz danych.
 • Wygodniejsze powiadomienia o aktualizacjach programu.

9.1.1.51 (30.04.2018)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Ulepszenia silnika SQL.
 • Drobne poprawki silnika obliczenia wyrażeń.
 • Dynamiczne kolory w raportach (tylko wersja Pro).

9.1.0.40 (16.04.2018)

 • Ulepszenia silnika SQL.
 • Zmieniając typ kolumny dla tabeli PostgreSQL za pośrednictwem interfejsu GUI, można teraz określić wyrażenie transformacji, aby przekonwertować istniejące wartości.
 • Drobne zmiany.

9.0.9.124 (20.03.2018)

 • Ulepszenia eksportu do HTML.
 • Nowe opcje eksportu: szczegółowe dzienniki i obsługa błędów.
 • Ulepszenia w silniku raportów (tylko wersja Pro).
 • Drobne zmiany.

9.0.8.18 (18.02.2018)

 • Funkcje dataset_field_val, dataset_field_is_null, dataset_nvl mogą teraz przyjmować indeks pola zamiast nazwy pola jako drugi parametr. Zobacz więcej szczegółów w dokumentacji.

9.0.7.10 (11.02.2018)

 • Zmiany w eksportowaniu do rozdzielonych plików tekstowych.
 • Nowa opcja eksportu: Obetnij spacje końcowe.
 • Nowa opcja środowiska: Obetnij spacje końcowe.
 • Nowa opcja linii poleceń: /TrimTrailingSpaces.
 • Ulepszenia i poprawki w konstruktorze raportów (tylko wersja Pro).
 • Drobne ulepszenia interfejsu.

9.0.6.8 (31.01.2018)

 • Drobne poprawki eksportu.
 • Ulepszenia dla baz danych PostgreSQL, MySQL, Oracle.
 • Drobne zmiany.

9.0.5.26 (29.01.2018)

 • Ulepszenia dialogu eksportu.
 • Drobne poprawki.

9.0.4.54 (17.01.2018)

 • Ulepszenia w oknach SQL.
 • Możliwość odkrycia baz danych SQL Server silnikiem FireDAC. FireDAC jest teraz zalecaną opcją podczas pracy z bazami danych SQL Server.
 • Ulepszenia dla baz danych SQL Server.
 • Drobne zmiany.

9.0.3.51 (03.01.2018)

 • Zmiana kolejności zakładek głównego okna.
 • Ulepszenia dla baz danych PostgreSQL.

9.0.2.23 (19.12.2017)

 • Drobne zmiany (głównie w odniesieniu do baz danych SQLite).

9.0.1.20 (12.12.2017)

 • Możliwość wyświetlania wyjścia serwera podczas wykonywania zapytań SQL w bazach danych Oracle.
 • Importowanie i eksportowanie listy baz danych programu.
 • Drobne zmiany.

9.0.0.212 (03.12.2017)

 • Nowy silnik baz danych, który pozwala otwierać bazy danych takie jak PostgreSQL, Oracle, SQL Server i wiele innych bez instalowania sterowników innych firm.
 • Kazda nowo otwarta baza danych moze zostac zarejestrowana za pomoca przyjaznej nazwy podanej przez uzytkownika.
 • Przeprojektowane okno historii bazy danych, które teraz umozliwia edycje wlasciwosci zarejestrowanych baz danych.
 • Mozliwosc otwierania wielu obiektów bazy danych.
 • Kazda kontrolka z lista bazy danych pokazuje teraz szybkie podpowiedzi z najwazniejszymi wlasciwosciami bazy danych.
 • Ulepszona kontrola transakcji.
 • Ulepszone okno odkrycia baz danych.
 • Ulepszone okno edytora SQL.
 • Klikniecie nazwy tabeli (lub nazwy procedury dla niektórych typów baz danych) w edytorze SQL przytrzymujac Ctrl spowoduje otwarcie go na osobnej stronie.
 • Ulepszenia przegladarki i edytora BLOBów.
 • Ulepszona ochrona hasel baz danych.
 • Ulepszenia w silniku raportów (tylko wersja Pro).
 • Ulepszone funkcje Cofnij / Przywróc w konstruktorze raportów (tylko wersja Pro).
 • Mozliwosc przechowywania / ladowania raportu do / z pól BLOB bazy danych (tylko wersja Pro).

 

Historia poprzednich wersji