Obsługiwane typy baz danych

Database Tour może pracować z różnymi typami baz danych. Mogą to być plikowe bazy danych lub klient/serwer.

Przetestowane typy baz danych

 • dBase / FoxPro (*.dbf)
 • Paradox (*.db)
 • Text (*.txt)
 • Comma separated values (*.csv)
 • Lotus (*.wk1, *.wj2)
 • HTML (*.htm, *.html)
 • XML (*.xml)
 • UDL (*.udl)
 • Microsoft Access (*.mdb, *.accdb)
 • Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx, *.xlsb, *.xlsm)
 • Microsoft Visual FoxPro (*.dbc)
 • Interbase (*.gdb)
 • Firebird (*.fdb)
 • Advantage Database Server
 • DB2
 • Informix
 • Ingres
 • MySQL
 • Oracle
 • Pervasive PSQL
 • PostgreSQL
 • SQL Anywhere
 • SQL Server
 • SQLite
 • Sybase
 • Źródła ODBC dowolnego typu bazy danych
Teoretycznie, może również podłączyć inne formaty baz danych, które są obsługiwane przez ODBC, ADO lub BDE.