Obsługiwane typy baz danych

Database Tour może pracować z różnymi typami baz danych (zarówno plikowymi, jak i klient/serwer) pod warunkiem, że został zainstalowany odpowiedni silnik bazy danych, klient bazy danych, sterownik lub dostawca OLE DB. Niektóre typy baz danych (np. mdb lub csv) można otwierać za pomocą standardowych środków Windows lub programu Database Tour, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Przetestowane typy baz danych

 • dBase / FoxPro (*.dbf)
 • Paradox (*.db)
 • Text (*.txt)
 • Wartości oddzielone przecinkami (*.csv)
 • Lotus (*.wk1, *.wj2)
 • HTML (*.htm, *.html)
 • XML (*.xml)
 • UDL (*.udl)
 • Microsoft Access (*.mdb, *.accdb)
 • Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx, *.xlsb, *.xlsm)
 • Microsoft Visual FoxPro (*.dbc)
 • Interbase (*.gdb)
 • Firebird (*.fdb)
 • Advantage Database Server
 • DB2
 • Informix
 • Ingres
 • MySQL
 • Oracle
 • Pervasive PSQL
 • PostgreSQL
 • SQL Anywhere
 • SQL Server
 • SQLite
 • Sybase
 • Źródła ODBC dowolnego typu bazy danych
Teoretycznie, może również podłączyć inne formaty baz danych, które są obsługiwane przez ODBC, ADO lub BDE.

W dokumentacji Database Tour znajdziesz instrukcje, jak podłączyć bazy danych wszystkich wymienionych powyżej typów.