Oprogramowanie Database Tour

Najnowsza wersja: 9.1.7.44

Wersja trial: 24 dni.

Wypróbuj teraz

Zarządzaj swoja bazą danych, używając różnych narzędzi Database Tour!

Database Tour to potężne narzędzie ulatwiające zarządzanie bazami danych.

On umożliwia latwy i przyjazny dla użytkownika dostęp do baz danych różnych typów; wygodne przeglądanie i edycję danych; automatyczne wykonywanie najbardziej powszechnych operacji na bazach danych (wykonywanie kwerend, importowanie i eksportowanie danych); szybkie drukowanie danych.

Narzędzia bazy danych: narzędzie zapytań SQL, narzędzie eksportu

Ostatnie zmiany

9.1.7.44 (19.09.2018)

  • Możliwość pisania komentarzy w kwerendach SQL w bazach Access (mdb), otwieranych przez wbudowany silnik baz danych.
  • Nowe opcje linii poleceń: /FieldMappingsOverride, /FieldMappingsOverrideFile, /FieldSourceToTargetSchema.
  • Drobne zmiany.

9.1.6.25 (02.09.2018)

  • Optymalizacja eksportu do baz danych.
  • Drobne zmiany.

Więcej

Główne cechy

Różne formaty baz danych

Baza danych

Obsługuje wszystkie najbardziej popularne SZBD: Oracle, PostgreSQL, Interbase, Firebird, SQL Server, MySQL, SQLite, Access, Excel, Visual FoxPro, dBase, Paradox, CSV, HTML itp. Więcej

Powerful Data Export Capabilities

Eksportowanie danych

Wiele formatów wyjściowych (Excel, HTML, SQL skrypt, DBF itp). Dużo opcji. Kopiowanie danych z jednej bazy danych do drugiej, na przykład, z accdb do csv, mdb do Oracle, SQLite do MySql, PostgreSQL do SQL Server itp. Więcej

Wbudowany generator raportów z konstruktorem raportów

Konstruktor raportów

Wbudowany generator raportów z konstruktorem raportów umożliwia wydrukowanie dowolnej otwartej tabeli lub kwerendy wprost z programu Database Tour Pro, bez wykorzystywania innych programów edytorskich. (Dostępny w wersji Pro) Więcej

Narzędzie zapytań SQL

Narzędzie zapytań SQL

Edytor SQL z podświetlaniem składni. Obsługa skryptów wielozadaniowych. Statystyka zapytań.

Duży zestaw funkcji bazy danych

Funkcje bazy danych

Ułatwia czesto wykonywane operacji z bazami danych, wyszukiwanie tekstu, kopiowanie i wstawianie danych, określanie wartości pól itp. Więcej

Wygodny widok danych

Widok danych

Przeglądanie danych dowolnych typów (tekst, MEMO, grafika, RTF) w przyjaznym interfejsie, na przykład, wykorzystywanie auto-przesuwania danych w tabeli, zmiana wysokości wierszy, wybór grupy wierszy, warunkowe formatowanie. Więcej

Wsparcie linii poleceń

Linia poleceń

Wiele operacji można wykonywać przez wskazanie parametrów startowych. (Dostępny w wersji Pro) Więcej