Підтримувані типи баз даних

Універсальний інструмент бази даних

Database Tour може працювати з різними типами баз даних (як файловими, так і архітектури клієнт/сервер), за умови, що встановлено відповідний движок баз даних, сервер та клієнт, драйвер або провайдер OLE DB. Деякі типи баз даних (напр., mdb та csv) можна відкривати в Database Tour за допомогою стандартних засобів Windows без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення.

Отже, якщо вам потрібен інструмент для запитів до бази даних Oracle або SQLite, чи ви хочете конвертувати дані DBF або CSV до Firebird, перекачувати дані з Interbase до SQL Server, експортувати зображення бази даних із PostgreSQL до HTML, Excel або окремих файлів PNG, друкувати зображення, що зберігаються в базі даних MS Access, Database Tour може допомогти.

Тестовані типи баз даних

 • dBase / FoxPro (*.dbf)
 • Paradox (*.db)
 • Text (*.txt)
 • Comma separated values (*.csv)
 • Lotus (*.wk1, *.wj2)
 • HTML (*.htm, *.html)
 • XML (*.xml)
 • UDL (*.udl)
 • Microsoft Access (*.mdb, *.accdb)
 • Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx, *.xlsb, *.xlsm)
 • Microsoft Visual FoxPro (*.dbc)
 • Interbase (*.gdb)
 • Firebird (*.fdb)
 • Advantage Database Server
 • DB2
 • Informix
 • Ingres
 • MySQL
 • Oracle
 • Pervasive PSQL
 • PostgreSQL
 • SQL Anywhere
 • SQL Server
 • SQLite
 • Sybase
 • Джерела даних ODBC будь-яких типів баз даних
Також може працювати і з іншими типами баз даних, що підтримуються ODBC, ADO або BDE.

В документації Database Tour ви знайдете інструкції, як відкрити бази даних всіх перелічених вище типів.