Wymagania specjalne

System operacyjny: Windows 7/8/10/11.

Dla pracy z niektórymi typami baz danych musisz zainstalować ADO 2.1+, BDE 5.0+ albo Interbase.

Pakiet ADO dołączany jest do Windows 2000 i wyższych systemów Windows. Dla wcześniejszych systemów Windows należy zainstalować sterownik MDAC, który możesz znaleźć na stronach www Microsoft'u. Po zainstalowaniu programu Database Tour używając Pomoc | O Programie dowiesz się o wersjach zainstalowanych pakietów ADO i BDE.