Wersje produktów

Oprogramowanie Database Tour posiada dwie wersje: Standardowa (Database Tour) i Profesjonalna (Database Tour Pro). Porównanie wersji:

Cecha Edycja Standardowa Edycja Pro
Database Tour Database Tour Pro

Dostęp do baz danych różnych typów

yes yes

Przeglądanie danych

yes yes

Edycja danych

yes yes

Wyszukiwanie i zamiana tekstu w bazie danych

yes yes

Importowanie danych

yes yes

Eksportowanie danych połączone z konwersją formatu danych

yes yes

Duplikowanie tabel oraz innych obiektów bazy danych

yes yes

Podstawowe wspacie wiersza poleceń

yes yes

Podstawowe drukowanie danych

yes yes

Tworzenie tabel

yes yes

Tworzenie i wykonanie zapytań SQL

yes yes

Historia poleceń baz danych i wykonania SQL

yes yes

Przyjazny widok danych różnych typów

yes yes

Kopiowanie danych do schowku

yes yes

Działania na polach liczbowych (sum, avg, min, max, count)

yes yes

Przeglądanie i edycja pól BLOB (MEMO, CLOB, grafika, RTF)

yes yes

Narzędzia dla edycji pól tekstowych

yes yes

Sortowanie danych

yes yes

Filtrowanie danych

yes yes

Wygodne przeglądanie, edycja oraz drukowanie struktury tabel

yes yes

Indeksowanie tabel

yes yes

Warunkowe formatowanie danych

yes yes

Kontrolowane ręczne transakcje

yes yes

Tworzenie, usuwanie, edycja aliasów BDE

yes yes

Zwiększone wsparcie wiersza poleceń: wiele parametrów startowych dla wykonania kwerend, otwierania tabel, operacji eksportu i importu, otwierania raportów

no yes

Zwiększone wsparcie drukowania danych: zintegrowany konstruktor raportów z szablonami, wyrażeniami, podglądom

no yes