Відкрийте таблицю або результат запиту SQL. У випадку таблиці перейдіть до закладки Дані.

Давайте надрукуємо набір даних з підсумками: сумою по полю PAYMENT_SUM та кількістю записів.

Рішення 1: Експортування даних

Дані можна експортувати до деяких загальних форматів типу HTML, Excel, PDF. Для цих форматів Database Tour підтримує додавання підсумків. Див. детальний приклад експорту даних до HTML. Після експортування відкрийте створений файл у браузері та надрукуйте його.

Рішення 2: Використання конструктора звітів

  1. Клікніть кнопку Конструктор звітів.
  2. Відмітьте галочкою секції Підсумки у вікні Дерево звіту, щоб зробити її видимою.
  3. Розмістіть об'єкт Вираз на цій секції під колонкою PAYMENT_SUM. У вікні Інспектор об'єктів знайдіть властивість Вираз і викличте Конструктор виразів, клікнувши кнопку '...'. В редакторі наберіть формулу dataset_sum(1, 0, 'PAYMENT_SUM'). Потім клікніть OK.
  4. Розмістіть інший об'єкт Вираз десь на секції Підсумки. У вікні Інспектор об'єктів знайдіть властивість Вираз і викличте Конструктор виразів, клікнувши кнопку '...'. В редакторі наберіть формулу dataset_row_count(1, 0). Потім клікніть OK.
  5. Додайте інші вирази при потребі.
  6. Клікніть Попередній перегляд.
  7. У вікні Попередній перегляд клікніть Друк, вкажіть необхідні опції та клікніть OK.

Див. також:

 Експорт даних

 Побудова виразів у звітах

 Введення в звіти