Задача: Імпортувати перші два записи таблиці 'Country' з полів 'Capital' та 'Area' в таблицю з цієї ж бази даних 'City' і відповідно у поля 'Name' та 'Area'.

Кроки експорту

  1. Зареєструйте і відкрийте базу даних.
  2. Відкрийте таблицю 'City' і перейдіть до закладки Дані. Впевніться, що кнопка Дозволити редагування натиснута.
  3. Впевніться, що немає активної транзакції для цього вікна.
  4. У списку таблиць клікніть правою кнопкою таблицю 'Country' і виберіть пункт меню Імпорт даних з Country.
  5. З'явиться діалог Export. Впевніться, що вихідна таблиця вказана вірно, and клікніть Далі.
  6. В якості режиму експорту виберіть Append.
  7. Увімкніть опцію Обмежити кількість записів до і наберіть '2' у відповідному полі. Клікніть Далі.
  8. Співставте поле 'Capital' з таблиці 'Country' з полем 'Name' таблиці 'City', а поле 'Area' з полем 'Area'. Вилучіть з таблиці відповідностей полів відповідності для інших полів. Клікніть OK.
  9. Оновіть дані в таблиці 'City'.

Див. також:

 Імпорт даних

 Експорт даних