Główne cechy: Widok danych

Database Tour pokazuje dane w tabelach, które pozwala na przeglądanie i edycję danych w sposób najbardziej dogodny.

Dostosowywanie widoku każdej kolumny

Dostosowywanie widoku każdej kolumny
Jest możliwe dostosowanie widoku każdej kolumny tabeli.

Tryb pojedynczego rekordu

Tryb pojedynczego rekordu
W trybie pojedynczego rekordu tabeli można zobaczyć jeden wybrany rekord w dwóch kolumnach: nazwy kolumn w lewej kolumnie i wartości w prawej kolumnie.

Zmiana wysokości wierszy

Zmiana wysokości wierszy
Zwiększenie wysokości wierszy w tabeli pozwala zobaczyć długi tekst lub dane graficzne.

Edytor Blob'ów

Edytor Blob'ów
Jeśli oglądanie pewnych typów danych w trybie tabeli nie wystarcza, można użyć edytora Blob'ów.