Główne cechy: Funkcje specjalne

Database Tour posiada duży zestaw funkcji dla różnych typów pól bazy danych.

Dzialania na polach tekstowych

Dzialania na polach tekstowych
Możesz używać kilku funkcji dla wybranych pól tabeli: przycinanie, zmienianie wielkości liter itp.

Dzialania na polach liczbowych

Dzialania na polach liczbowych
Możesz wykonywać kilka operacji arytmetycznych z polem numerycznym wybranego zestawu danych: suma, średnia itp.

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
Możesz wyszukiwać i zastąpować tekst w tabelach lub kwerendach, a także w częściach interfejsu programu.

Edytor Blob'ów

Edytor Blob'ów
Dla pracy z długim tekstem lub danymi graficznymi można użyć edytora Blob'ów.