Historia wersji

Nawigacja

9.0.4.54 (17.01.2018)

 • Ulepszenia w oknach SQL.
 • Możliwość odkrycia baz danych SQL Server silnikiem FireDAC. FireDAC jest teraz zalecaną opcją podczas pracy z bazami danych SQL Server.
 • Ulepszenia dla baz danych SQL Server.
 • Drobne zmiany.

9.0.3.51 (03.01.2018)

 • Zmiana kolejności zakładek głównego okna.
 • Ulepszenia dla baz danych PostgreSQL.

9.0.2.23 (19.12.2017)

 • Drobne zmiany (głównie w odniesieniu do baz danych SQLite).

9.0.1.20 (12.12.2017)

 • Możliwość wyświetlania wyjścia serwera podczas wykonywania zapytań SQL w bazach danych Oracle.
 • Importowanie i eksportowanie listy baz danych programu.
 • Drobne zmiany.

9.0.0.212 (03.12.2017)

 • Nowy silnik baz danych, który pozwala otwierać bazy danych takie jak PostgreSQL, Oracle, SQL Server i wiele innych bez instalowania sterowników innych firm.
 • Kazda nowo otwarta baza danych moze zostac zarejestrowana za pomoca przyjaznej nazwy podanej przez uzytkownika.
 • Przeprojektowane okno historii bazy danych, które teraz umozliwia edycje wlasciwosci zarejestrowanych baz danych.
 • Mozliwosc otwierania wielu obiektów bazy danych.
 • Kazda kontrolka z lista bazy danych pokazuje teraz szybkie podpowiedzi z najwazniejszymi wlasciwosciami bazy danych.
 • Ulepszona kontrola transakcji.
 • Ulepszone okno odkrycia baz danych.
 • Ulepszone okno edytora SQL.
 • Klikniecie nazwy tabeli (lub nazwy procedury dla niektórych typów baz danych) w edytorze SQL przytrzymujac Ctrl spowoduje otwarcie go na osobnej stronie.
 • Ulepszenia przegladarki i edytora BLOBów.
 • Ulepszona ochrona hasel baz danych.
 • Ulepszenia w silniku raportów (tylko wersja Pro).
 • Ulepszone funkcje Cofnij / Przywróc w konstruktorze raportów (tylko wersja Pro).
 • Mozliwosc przechowywania / ladowania raportu do / z pól BLOB bazy danych (tylko wersja Pro).

 

Historia poprzednich wersji