Historia wersji

8.3.0.23 (01.11.2017)

 • Tworzenie schematów dla plików tekstowych i CSV w kodowaniu Unicode.
 • Używanie różnych kodowań podczas eksportowania do plików tekstowych i CSV.

8.2.9.16 (02.10.2017)

 • Drobne poprawki.

8.2.8.23 (05.09.2017)

 • Drobne poprawki.

8.2.7.39 (01.08.2017)

 • Możliwość eksportowania wielu tabel do jednego pliku XLSX, jedna tabela na arkusz.
 • Możliwość eksportowania wielu tabel do jednego pliku SQL.

8.2.6.14 (24.07.2017)

 • Drobne poprawki.

8.2.5.21 (11.07.2017)

 • Drobne zmiany.

8.2.4.33 (29.06.2017)

 • Możliwość zmiany specyfikacji SQL dla docelowych kolumn przy eksporcie do baz danych.
 • Drobne zmiany.

8.2.3.45 (31.05.2017)

 • Ulepszenia mapowania typów pól przy eksporcie do formatów Baza Danych i Skypt SQL.
 • Rozszerzony format pliku mapowania pól.
 • W oknie eksportowania w sekcji mapowania pól jest teraz możliwe zobaczyć specyfikacje SQL dla docelowych kolumn przy exporcie do formatu Baza Danych.
 • W oknie eksportowania w sekcjach mapowania pól i mapowania tabel dodano narzędzia aby zmienić wielkość liter w nazwach docelowych.
 • Nowe funkcje dla pracy z polami tekstowymi: Dodaj prefiks, Dodaj sufix.
 • Nowe opcji wiersza poleceń dla pracy z polami tekstowymi: /AddPrefix, /AddSuffix (tylko wersja Pro).

8.2.2.42 (23.05.2017)

 • Ulepszenia w procedurach eksportu.
 • Ulepszenia w siatkach danych.
 • Nowa opcjia środowiska: Show Memo (long text) data.

8.2.1.29 (15.05.2017)

 • Ulepszenia w procedurach eksportu.
 • Ulepszenia i drobne poprawki interfejsu.
 • Poprawki w silniku raportów (tylko wersja Pro).

8.2.0.31 (03.05.2017)

8.1.9.20 (18.04.2017)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Poprawki w silniku raportów (tylko wersja Pro).

8.1.8.29 (06.03.2017)

 • Przy eksportowaniu do skryptu SQL dla baz danych PostgreSQL można wybrać polecenie COPY zamiast INSERT.
 • Możliwość użycia podziałów wierszy w stylu Mac dla tekstowych formatów eksportu.
 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne zmiany.

8.1.7.32 (14.02.2017)

 • Możliwość pracy z funkcjami PostgreSQL.
 • Ulepszenia interfejsu.

8.1.6.11 (30.01.2017)

 • Możliwość tworzenia pustych baz danych Microsoft Access (.mdb).
 • Drobne zmiany.

8.1.5.14 (28.12.2016)

 • Ulepszenia eksportu do skryptu SQL i PosgreSQL.
 • Drobne zmiany.

8.1.4.30 (19.12.2016)

 • Ulepszenia interfejsu.

8.1.3.19 (05.12.2016)

 • Drobne zmiany.

8.1.2.27 (16.11.2016)

 • Ulepszenia dla pracy z bazami danych PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Interbase.

8.1.1.9 (31.10.2016)

 • Ulepszenia interfejsu.

8.1.0.45 (26.09.2016)

 • Eksportowanie danych do XLSX.
 • Prędkość eksportu wzrosła prawie dwa razy dla większości formatów eksportu.
 • Eksportowanie raportów do XLSX (tylko wersja Pro).

8.0.9.34 (05.09.2016)

 • Udoskonalenie eksportu raportów do HTML (tylko wersja Pro).
 • Ulepszenia interfejsu eksportu raportów (tylko wersja Pro).
 • Nowe opcji eksportu raportów (tylko wersja Pro).
 • Poprawki w silniku obliczenia wyrażeń.

8.0.8.4 (04.07.2016)

 • Drobne zmiany w eksporcie do skryptu SQL dla SQL Server.
 • Poprawki w eksporcie do PDF.

8.0.7.25 (06.06.2016)

 • Ulepszenia w siatkach danych.

8.0.6.12 (25.04.2016)

 • Optymizacja silnika wyrażeń.
 • Ulepszenia i drobne poprawki w kostruktorze raportów (tylko wersja Pro).
 • Rozszerzenie użytkowania trybu podwójnego przejścia w raportach (tylko wersja Pro).

8.0.5.25 (11.04.2016)

 • Nowe formaty eksportu: SYLK, Excel (OLE), Word (OLE).
 • Możliwość pracy tylko z preferowanymi formatami eksportu.
 • Drobne zmiany w eksporcie do PostgreSQL.
 • Drobne poprawki w kostruktorze raportów (tylko wersja Pro).

8.0.4.19 (28.03.2016)

 • Drobne zmiany w procedurach eksportu.
 • Ulepszenia w siatkach danych.

8.0.3.27 (08.03.2016)

 • Eksportowanie danych do formatu PDF.
 • Opcja kodowania przy eksporcie do formatu Skrypt SQL.
 • Drobne poprawki eksportu do baz danych SQL Server, Sybase, a również do formatu Skrypt SQL.
 • Ulepszenia w siatkach danych.

8.0.2.18 (11.01.2016)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne poprawki silnika obliczenia wyrażeń.
 • Drobne zmiany silnika raportów (tylko wersja Pro).

8.0.1.21 (09.12.2015)

 • Sortowanie wielu kolumn w raportach plików (tylko wersja Pro).
 • Usunięto problem filtrowania w raportach plików (tylko wersja Pro).
 • Drobne poprawki w procedurach eksportu.
 • Drobne zmiany.

8.0.0.123 (26.11.2015)

 • Nowy silnik wyrażeń dla raportów (tylko wersja Pro).
 • Przeprojektowany konstruktor wyrażeń.
 • Ulepszone możliwości sortowania w tabelach.
 • Ogólne ulepszenia interfejsu.
 • Drobne zmiany.

 

Historia poprzednich wersji