Tabele

Dane tabeli Widok pojedynczego rekordu Właściwości tabeli (DBF) Właściwości tabeli (Oracle)
Dane tabeli Table w widoku pojedynczego rekordu Właściwości tabeli (DBF) Właściwości tabeli (Oracle)
    
Pola tabeli Menu kontekstowe tabeli Skrypt DDL tabeli (Interbase) Duplikowanie tabeli (Oracle)
Pola tabeli Menu kontekstowe tabeli Skrypt DDL tabeli (Interbase) Duplikowanie tabeli (Oracle)
    
Porównanie danych tabel Tworzenie nowej tabeli Dostosowywanie widoku danych  
Porównanie danych tabel Tworzenie nowej tabeli Dostosowywanie widoku danych  
       

Kwerendy SQL

Edytor SQLRezultat kwerendyHistoria SQL 
Edytor SQL Rezultat kwerendy Historia SQL  
    

Narzędzia do manipulowania danymi

Dialog Znajdź / ZamieńDzialania na polach liczbowychDzialania na polach tekstowychEdytor BLOB'ów
Dialog Znajdź / Zamień Dzialania na polach liczbowych Dzialania na polach tekstowych Edytor BLOB'ów
    

Eksport / Import

Eksport do HTML'a Eksport do bazy danych Import Mapowanie pól (Access-Oracle)
Eksport do HTML'a Eksport do bazy danych Import Mapowanie pól (Access-Oracle)
    
Eksportowanie z PostgreSQL do Oracle Zmiana trybu eksportu w locie Wielotabelowy eksport Eksport do HTML'a z wykorzystaniem szablonu
Eksportowanie z PostgreSQL do Oracle Zmiana trybu eksportu w locie Wielotabelowy eksport Eksport do HTML'a z wykorzystaniem szablonu
       

Raporty z bazy danych (tylko Database Tour Pro)

Konstruktor raportów Konstruktor wyrażeń Przegląd raportu  
Konstruktor raportów Konstruktor wyrażeń Przegląd raportu  
    

Procedury, Funkcje, Triggery, Pakiety

Właściwości procedury (Interbase)Właściwości triggera (Oracle)Tekst triggera (Oracle)Duplikowanie funkcji (Oracle)
Właściwości procedury (Interbase) Właściwości triggera (Oracle) Tekst triggera (Oracle) Duplikowanie funkcji (Oracle)
    

Nawigator obiektów

Lista tabel (Firebird)Lista użytkowników (Oracle)  
Lista tabel (Firebird) Lista użytkowników (Oracle)   
    

Opcje i konfiguracja

Warunkowe formatowanie danychKolory edytora SQL Historia baz danych  
Warunkowe formatowanie danych Kolory edytora SQL Historia baz danych  
    

Przykłady manipulowania danymi

Wstawianie danych ze schowka (Update) Wstawianie danych ze schowka (Insert) Pakietowa zmiana wartości pola Pakietowa zmiana tekstowych pól
Wstawianie danych ze schowka (Update) Wstawianie danych ze schowka (Insert) Pakietowa zmiana wartości pola Pakietowa zmiana tekstowych pól