Główne cechy: Linia poleceń

W Database Tour wersji Pro najważniejsze operacje, takie jak eksportowanie danych, wykonywanie zapytań itp mog± być wykonywane za pomoc± linii poleceń. W trybie linii poleceń, możliwe jest wykorzystanie wszystkich opcji, które s± dostępne w GUI.

Duż± zalet± jest to, że linia poleceń może być generowana automatycznie za pomoc± GUI:

Generowanie linii poleceń z GUI