Знімки з екрану

Таблиці

Запити SQL

Експорт / Імпорт

Звіти з баз даних

Інструменти маніпулювання даними

Процедури, функції, трігери, пакети

Навігатор об'єктів

Налаштування і конфігурація

Приклади маніпулювання даними