аліас BDE - псевдонім, що дається джерелу даних BDE для більш зручного його використання в програмах. В програмі Database Tour термін аліас іноді виступає синонімом назви джерела даних ODBC (DSN). Також іноді під цим терміном мається на увазі сама база даних, визначена аліасом BDE або ODBC DSN.