Створення або зміна поля з інтерфейсу програми

Для додавання поля до таблиці відкрийте цю таблицю, перейдіть до закладки Поля вікна Таблиця та клікніть кнопку Додати поле. Для модифікації існуючого поля, клікніть кнопку Редагувати поле. Зауваження: Якщо кнопка Редагувати поле неактивна або невидима, ця функція не підтримується для даного типу таблиці або бази даних.

В діалозі додавання / зміни поля вкажіть назву поля і його тип, та при потребі інші опції, і клікніть OK:

Додавання поля в Database Tour

Зауваження

Опції створення / редагування поля

Назва поляВкажіть назву поля (якщо додаться нове поле).
Тип данихВкажіть тип даних поля (якщо база даних не заснована на SQL).
Тип даних SQLВкажіть SQL-тип даних поля (якщо база даних заснована на SQL).
Розмір / ТочністьВкажіть розмір поля (для полів, сумісних з текстом, та деяких інших типу BLOB і т.п.) або точність поля (для числових полів).
ШкалаВкажіть шкалу для поля, що міститиме дійсні числа. Це кількість допустимих знаків після коми.
Значення за замовчаннямВкажіть значення за замовчанням для поля.
Обов'язковеВкажіть, чи є поле обов'язковим (тобто не допускає значень NULL).
ОписВкажіть опис поля (для тих баз даних, що підтримують це).

Створення або зміна поля засобами SQL

В якості альтернативи, ви можете створювати або змінювати поля за допомогою запитів SQL (крім деяких типів баз даних, що не підтримують цього).

Наприклад, наступна команда SQL додає текстове поле для таблиці (уточнюйте правильний синтаксис для вашої бази даних):

ALTER TABLE clients ADD middle_name VARCHAR(30)

Ця команда встановлює значенняя по замовчанню для колонки в базі даних Firebird:

ALTER TABLE clients ALTER COLUMN added SET DEFAULT current_date

А ця команда змінює тип колонки в базі даних PostgreSQL:

ALTER TABLE clients ALTER COLUMN middle_name TYPE TEXT

В деяких базах даних додавання коментаря для колонки потрібно робити окремою командною (якщо вам це потрібно і якщо база даних підтримує це).

Див. документацію вашої бази даних, щоб дізнатися коректний синтаксис та можливі опції.

Див. також

 Додавання табличного індексу

 Додавання табличного обмеження

 Додавання зовнішнього ключа таблиці

 Додавання табличної партиції

 Перегляд і редагування структури таблиць