Документація Database Tour Зміст Індекс

Параметри запуску: Шифрація / Дешифрація файла

Початок Попередній Наступний

Цей розділ описує параметри командної строчки Database Tour, специфічні для шифрації та дешифрації файлів.

Загальні правила написання командних строчок описано тут.

Перед тим, як ви почнете...

Досвідчені користувачі можуть побудувати потрібну командну строчку вручну, використовуючи специфікацію нижче. Але якщо ви початківець або просто хочете швидко побудувати командну строчку з базовими можливостями, використовуйте конструктор командних строчок Database Tour. Для генерації командної строчки за допомогою конструктора командних строчок використовуйте меню 'Інструменти | Генерація командної строчки | Шифрація файла...' або 'Інструменти | Генерація командної строчки | Дешифрація файла...'. У вікні 'Генерація командної строчки' вкажіть потрібні опції і клацніть OK. Після цього з'явиться нове вікно зі згенерованою командною строчкою. Скопіюйте її, підкоригуйте в разі потреби і використовуйте для викликів Database Tour з ваших власних програм, .bat-файлів і т.д.

Використання (специфікація):

Довгий (класичний) формат:
    dbtour.exe [/silent] [/e[ncrypt] | /d[ecrypt]] [/SrcFile=SourceFileName] [/TrgFile=TargetFileName] [/password=password] [/CloseWhenDone] [/CloseOnError] [/minimize]
     
Скорочений формат (параметри командної строчки зібрані в один файл операцій):
    dbtour.exe [/silent] [/ParamsFile=ActionFileName]

Приклади:

1. Шифрація файла
dbtour.exe /encrypt /CloseWhenDone "/SrcFile=c:\my db\customer.dbf" "/TrgFile=c:\my db copy\customer.enc" "/password=MyPass"

2. Дешифрація файла
dbtour.exe /silent /decrypt "/SrcFile=c:\my db copy\customer.enc" "/TrgFile=c:\my db copy\customer.dbf" "/password=MyPass"

3. Те саме, що і в попередньому, але з використанням файла операцій
dbtour.exe /silent "/ParamsFile=c:\DBTourStartParameters.txt"

Вміст файла c:\DBTourStartParameters.txt повинен бути приблизно таким:

 

;action
/decrypt

;options

/password=MyPass

;source definition
/SrcFile=c:\my db copy\customer.enc

;target definition
/TrgFile=c:\my db copy\customer.dbf

Опис параметрів:

Параметр Опис
/encrypt Вказує програмі зашифрувати файл.
/decrypt Вказує програмі дешифрувати файл.
/silent Цей ключ запускає програму в так званому "тихому" режимі, без будь-яких вікон. При використанні опції /ParamsFile ключ /silent повинен бути поза файлом параметрів. Database Tour повертає код виходу 0 в разу успішного відпрацювання, 1 в разі некоректної командної строчки і 2 у випадку помилок виконання. Увага! В цьому режимі немає запиту підтвердження на перезапис існуючих файлів.
/ParamsFile Вказує назву файла операцій, який включає параметри командної строчки (один параметр на строчку). Строчки, що починаються на крапку з комою, вважаються коментарем і ігноруються програмою. Допускаються пусті строчки. При використанні цього параметру в командній строчці не повинно бути інших параметрів, окрім ключа /silent. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Див. приклад 3.
/SrcFile Вказує назву існуючого файлу для шифрації або дешифрації. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/TrgFile Вказує назву цільового (зашифрованого або дешифрованого) файлу. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/password Вказує пароль, який повинен використовуватися для шифрації або дешифрації. Якщо пароль містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/CloseWhenDone Вказує програмі автоматично закритися після успішного виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.
/CloseOnError Вказує програмі автоматично закритися у випадку помилок виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.
/minimize Програма запускається в мінімізованому вікні. Вікно відновлюється до нормального стану у випадку помилки або після закінчення виконання (якщо опція /CloseWhenDone не використовується). Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма працює без жодних вікон.