Документація Database Tour Зміст Індекс

Параметри запуску: Утиліти BDE

Початок Попередній Наступний

Цей розділ описує параметри командної строчки Database Tour, специфічні для утиліт BDE. Цей тип командної строчки може використовуватися лише в Database Tour Pro. Він вимагає встановленого BDE.

Загальні правила написання командних строчок описано тут.

Перед тим, як ви почнете...

Досвідчені користувачі можуть побудувати потрібну командну строчку вручну, використовуючи специфікацію нижче. Але якщо ви початківець або просто хочете швидко побудувати командну строчку з базовими можливостями, використовуйте конструктор командних строчок Database Tour. Для генерації командної строчки за допомогою конструктора командних строчок використовуйте меню 'Інструменти | Генерація командної строчки | Утиліти BDE...'. У вікні 'Генерація командної строчки' вкажіть потрібні опції і клацніть OK. Після цього з'явиться нове вікно зі згенерованою командною строчкою. Скопіюйте її, підкоригуйте в разі потреби і використовуйте для викликів Database Tour з ваших власних програм, .bat-файлів і т.д.

Використання (специфікація):

Довгий (класичний) формат:
    dbtour.exe [/silent] </BDEUtils> [/minimize][/CloseWhenDone] [/CloseOnError] [/LogFile=LogFileName] [/AppendLog] [/UseParadoxPasswords=ParadoxPasswords] [/pack] [/RegenerateIndexes][/SetPassword=ParadoxTablePassword] [/PhysicallySortBy=FieldName] [/SortDescending] [/SortSensitive] [/RenameTo=NewTableName] [/DuplicateAs=TableCopyName] [/ChangeLangDriverTo=NewTableLanguageDriverName] [/DBInterface=bde] [/DBKind=DBKind] [/DBDriver=DBDriver] [/DBUserName=UserName] [/DBPassword=Password] [/DB=DBName] [/TableName=TableName]
     
Скорочений формат (параметри командної строчки зібрані в один файл операцій):
    dbtour.exe [/silent] [/ParamsFile=ActionFileName]

Якщо в командній строчці присутній ключ /BDEUtils, програма відкриє базу, вказану параметром /DB, потім відкриє таблицю, вказану параметром /TableName, і виконає над нею специфічні для BDE операції, визначені іншими параметрами. Журнал виконання буде записано в файл, вказаний параметром /LogFile.

Зауваження:

1. Коли в командній строчці вказано більше, ніж одну операцію, то вони виконуються в наступному порядку: упаковка, регенерація індексів, сортування, перейменування, зміна мовного драйвера, вказання пароля Paradox, дублювання. Якщо потрібно виконати операції в іншому порядку, зробіть кілька викликів Database Tour Pro.

2. Всі операції, крім дублювання таблиць, доступні лише для локальних таблиць (Paradox, dBase та іноді текстові таблиці).

Приклади:

1. Упаковка і фізичне сортування таблиці dBase
dbtour.exe /BDEUtils /CloseWhenDone /CloseOnError /DB=c:\MyDBFFolder /TableName=customer.dbf /pack /PhysicallySortBy=CustNo

2. Упаковка, захист паролем та перейменування таблиці Paradox
dbtour.exe /BDEUtils /DB=MyAlias /TableName=order.db /pack /SetPassword=*REMOVE* /RenameTo=orders.db

3. Те саме, що і в попередньому, але з використанням файла операцій
dbtour.exe "/ParamsFile=C:\My Portfolio\DBTourStartParameters.txt"

Вміст файла c:\My Portfolio\DBTourStartParameters.txt повинен бути приблизно таким:

 

;action
/BDEUtils

;options

/pack
/SetPassword=*REMOVE*
/RenameTo=orders.db

;target definition
/DB=MyAlias
/TableName=order.db

Опис параметрів:

Параметр Опис
/BDEUtils Вказує програмі на необхідність виконати утиліти BDE.
/silent Цей ключ запускає програму в так званому "тихому" режимі, без будь-яких вікон. При використанні опції /ParamsFile ключ /silent повинен бути поза файлом параметрів. Database Tour повертає код виходу 0 в разу успішного відпрацювання, 1 в разі некоректної командної строчки і 2 у випадку помилок виконання. Увага! В цьому режимі немає запиту підтвердження на перезапис існуючих файлів та інших попереджень.
/ParamsFile Вказує назву файла операцій, який включає параметри командної строчки (один параметр на строчку). Строчки, що починаються на крапку з комою, вважаються коментарем і ігноруються програмою. Допускаються пусті строчки. При використанні цього параметру в командній строчці не повинно бути інших параметрів, окрім ключа /silent. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Див. приклад 3.
/UseParadoxPasswords Розділений крапкою з комою список паролів для таблиць Paradox.
/DB Вказує назву цільової бази даних (бази даних, в якій необхідно виконати утиліти BDE). Це може бути назва файлу, назва теки, назва джерела даних ODBC або назва аліасу BDE. Якщо назва містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Якщо назва бази є строчкою підключення ADO з лапками всередині, потрібно використовувати скорочений формат командної строчки (з використанням файла параметрів).
/DBInterface Вказує інтерфейс для роботи з базами даних (движок баз даних), що буде використовуватися для відкриття бази даних. Можливі значення: BDE. Якщо не вказано, використовується BDE.
/DBKind Вказує вид бази даних. Можливі значення: FOLDER, FILE, DSN. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично.

Замість використання цього параметра можливо використовувати префікс, що вказує тип бази даних (файл, тека, DSN), в параметрі /DB. Префікс повинен братися в квадратні дужки <>. Можливі значення: <FILE>, <FOLDER>, <DSN>. Рекомендується брати весь параметр в лапки у таких випадках.

/DBDriver Вказує драйвер бази даних. Приклади можливих значень: ACCESS, DBASE, INTERBASE, FIREBIRD, ORACLE, SQL SERVER і т.д. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично. Якщо назва драйвера містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/DBUserName Вказує ім'я користувача бази даних. Якщо ім'я користувача містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/DBPassword Вказує пароль бази даних. Якщо пароль містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/TableName Вказує ім'я таблиці, над якою повинні бути виконані утиліти BDE. Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/CloseWhenDone Вказує програмі автоматично закритися після успішного виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.
/CloseOnError Вказує програмі автоматично закритися у випадку помилок виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.
/minimize Програма запускається в мінімізованому вікні. Вікно відновлюється до нормального стану у випадку помилки або після закінчення виконання (якщо опція /CloseWhenDone не використовується). Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма працює без жодних вікон.
/LogFile Вказує назву файла для запису журналу операцій. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/AppendLog Вказує, що журнал операцій повинен записуватися в кінець файла із збереженням попереднього вмісту файла. Якщо цей ключ опущено, існуючий журнал операцій буде повністю перезаписано.
/pack Вказує програмі упакувати таблицю Paradox або dBase, визначену параметром /TableName.
/RegenerateIndexes Вказує програмі перегенерувати індекси для таблиці Paradox або dBase, визначеної параметром /TableName.
/SetPassword Вказує пароль, яким потрібно захистити таблицю Paradox, визначену параметром /TableName.
/PhysicallySortBy Вказує назву поля, по якому необхідно відсортувати фізично таблицю Paradox або dBase, визначену параметром /TableName. Індексовані таблиці Paradox не можуть бути фізично пересортовані. Якщо назва поля містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/SortDescending Вказує, що фізичне сортування, визначене параметром /PhysicallySortBy, повинно робитися в зворотному порядку.
/SortSensitive Вказує, що фізичне сортування, визначене параметром /PhysicallySortBy, повинно робитися з урахуванням регістру символів.
/RenameTo Вказує нове ім'я для таблиці Paradox, dBase або текстової, вказаної параметром /TableName. Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/DuplicateAs Вказує ім'я для нової копії таблиці, вказаної параметром /TableName. Якщо таблиця є локальною (Paradox, dBase, FoxPro або текстова), всі пов'язані файли також дублюються. Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/ChangeLangDriverTo Вказує новий мовний драйвер для таблиці Paradox або dBase, визначеної параметром /TableName.