Головне вікно складається з чотирьох основних областей:

- зверху знаходяться меню та панель інструментів;

- ліворуч вікно зі списками таблиць та інших об'єктів активної БД;

- праворуч набір закладок для роботи з вибраними об'єктами БД (таблицями, запитами SQL і т.і.);

- внизу рядок стану (в ньому відображається інформація про поточну операцію, підказки, кількість записів і т.д.); цей рядок можна сховати (див. Опції).