Файл відповідностей таблиць

Файли відповідностей таблиць містять відповідності таблиць джерело-ціль для багатотабличних операцій експорту. Використовуйте файли відповідності таблиць при необхідності вжити одні і ті ж самі відповідності таблиць більше одного разу.

Підтримуються два типи форматів файлів відповідності таблиць: XML (рекомендований) та текст.

Формат XML

Даний формат є гнучким і розширюваним, тому рекомендується до використання скрізь, де можливо. Кожна відповідність повинна містити атрибути джерела із вказаним TableName (назва таблиці) та атрибути цілі зі змінним набором атрибутів:

Атрибут Цільовий формат Опис
Джерело
TableName Всі Вказує таблицю джерела.
Ціль
TableName База даних, SQL Для цільового формату База даних вказує назву таблиці, до якої будуть експортуватися дані. Для цільового формату SQL вказує назву таблиці, що буде використовуватися в згенерованих командах SQL.
FileName Всі, крім База даних Назва файлу, до якого будуть експортуватися дані.
HtmlDocTitle HTML Текст, що буде розміщено в тегу Title документа HTML.
HtmlTableId HTML Текст, що буде розміщено в атрибуті id тегу Table документа HTML.
TableTitle HTML, RTF, Excel (XLSX), Excel (на основі XML) Текст, що буде розміщено над табличними даними в цільовому документі.
HtmlStepNo HTML Поточний крок експорту.

Такі файли можуть бути створені або в діалозі Експорту на кроці Відповідність таблиць, або вручну з використанням текстового редактора. При створенні файлів вручну майте на увазі, що вони повинні відповідати стандартам XML та містити (при потребі) маркер порядку байтів (BOM) на початку.

Приклад файлу відповідності таблиць:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<-- Source-to-Target table mappings for Orders database -->
<TableMappings>
  <Items>
    <TableMapping>
      <Source>
        <TableName>customer.dbf</TableName>
      </Source>
      <Target>
        <FileName>customer.html</FileName>
        <TableTitle>Customers</TableTitle>
        <HtmlDocTitle>customers</HtmlDocTitle>
        <HtmlTableId>customer</HtmlTableId>
        <HtmlStepNo>1</HtmlStepNo>
      </Target>
    </TableMapping>
    <TableMapping>
      <Source>
        <TableName>order.dbf</TableName>
      </Source>
      <Target>
        <FileName>order.html</FileName>
        <TableTitle>Orders</TableTitle>
        <HtmlDocTitle>orders</HtmlDocTitle>
        <HtmlTableId>order</HtmlTableId>
        <HtmlStepNo>2</HtmlStepNo>
      </Target>
    </TableMapping>
    <TableMapping>
      <Source>
        <TableName>payment.dbf</TableName>
      </Source>
      <Target>
        <FileName>payment.html</FileName>
        <TableTitle>Payments</TableTitle>
        <HtmlDocTitle>payments</HtmlDocTitle>
        <HtmlTableId>payment</HtmlTableId>
        <HtmlStepNo>3</HtmlStepNo>
      </Target>
    </TableMapping>
  </Items>
</TableMappings>

Текстовий формат

Такі файли складаються з пар НазваТаблиціДжерела=НазваТаблиціАбоФайлуЦілі, одна відповідність на строчку. Рекомендується, щоб назви таблиць не містили знаку рівності. Строчки, що починаються на крапку з комою, вважаються коментарем і ігноруються програмою. Допускаються пусті строчки.

Такі файли можуть мати будь-яке розширення, їх можна створювати у будь-якому текстовому редакторі. При створенні файлів майте на увазі, що вони повинні відповідати стандартам XML та містити (при потребі) маркер порядку байтів (BOM) на початку.

Приклад файлу відповідностей таблиць у текстовому форматі:

;Source-to-Target table mappings for Orders database
Customer=Customer.htm
Order=Order.htm
Payment=Payment.htm