Способи відкриття файлів XML

1. Відкриття вказанням імені файлу (інтерфейс: ADO). Виберіть опцію 'Файл' і потім вкажіть файл.

Зауваження
Database Tour може відкривати лише ті файли .xml, які задовольняють специфікації W3C XML-Data (наприклад, файли, створені в Database Tour при експорті даних в формат XML з використанням схеми ADO).