Способи відкриття баз даних Microsoft Access (.mdb)

1. Відкриття через джерело даних ODBC (інтерфейс: ADO або BDE). Виберіть опцію 'Джерело даних ODBC' і потім виберіть джерело ODBC з випадаючого списку. Але спершу необхідно, використовуючи адміністративний інструментарій Windows, створити джерело даних ODBC відповідного типу і вказати йому відповідний файл.

2. Відкриття вказанням імені файлу (інтерфейс: ADO). Виберіть опцію 'Файл' і потім вкажіть файл.

3. Відкриття вказанням строчки підключення (інтерфейс: ADO). Виберіть опцію 'Строчка підключення' і напишіть строчку підключення. Це найбільш гнучкий спосіб, оскільки він дозволяє вказувати додаткові параметри у строчці підключення і, таким чином, змінювати стандартну поведінку Database Tour при підключенні до бази. Проте цей спосіб рекомендується лише для досвідчених користувачів. Тут наведено приклади базових строчок підключення (більше подробиць та прикладів можна відшукати в інтернеті):

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\MyData\MyDatabaseFile.mdb;

DSN=MyAccessDSN;

DSN=MyAccessDSN;PWD=MyPassword;

Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DBQ=c:\MyData\MyDatabaseFile.mdb;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DriverId=25;"

Див. також:

 Приклади строчок підключення ADO