Документація Database Tour Зміст Індекс

Відкриття джерела даних

Початок Попередній Наступний

Також пропонується читати розділ Способи відкриття різних типів джерел даних.

Способи відкриття БД

1. Відкриття джерела даних ODBC (DSN) або аліаса BDE

Меню База | Відкрити... -> кнопка Аліас / Джерело даних ODBC -> зі списку аліасів вибирається потрібний -> кнопка Відкрити.

Після цього при необхідності треба буде вказати ім'я користувача та пароль.

2. Відкриття файла даних

Меню База | Відкрити... -> кнопка Файл -> кнопка '...' -> вибирається фізичний файл баз даних (напр., типу DB, DBF, MDB і т.д.). Тут також можна створити пустий файл MDB, GDB або UDL. Далі клацніть кнопку Відкрити.

Після цього тека, в якій міститься вибраний файл (окрім багатотабличних файлів), автоматично відкривається як база даних, і вибраний файл відразу відкривається як таблиця з цієї БД. Якщо був вибраний багатотабличний файл (напр., GDB або MDB), то даний відкривається як база даних.

3. Відкриття папки з файлами даних, напр., .DB, .DBF

Меню База | Відкрити... -> кнопка Тека -> кнопка '...' -> вибирається фізична тека -> кнопка Відкрити.

Після цього ця тека відкривається як база даних і файли даних, що в ній містяться, показуються як таблиці.

Увага: якщо ви відкриваєте теку через інтерфейс ADO, то не забудьте вибрати потрібний драйвер зі списку доступних драйверів; наприклад, якщо ви хочете відкрити теку з файлами .DBF, то виберіть драйвер для dBase.

Окремим випадком цього способу відкриття баз даних є відкриття теки верхнього рівня з відкритої теки нижнього рівня:

upfolder

4. Відкриття БД прямим вказанням строчки підключення

Меню База | Відкрити... -> кнопки ADO та Строчка підключення -> вкажіть строчку підключення вручну або використовуючи конструктор строчок підключення -> кнопка Відкрити.

Для деяких типів файлів, наприклад DBF, XLS, HTM і т.д., тек та джерел даних ODBC строчку підключення можна згенерувати автоматично. Щоб згенерувати строчку підключення автоматично, вкажіть потрібне джерело даних ODBC, теку або файл у відповідному полі і потім клацніть кнопку Перетворити в строчки підключення праворуч; після цього у полі Строчка підключення з'явиться список можливих строчок підключення для вибраної бази даних; виберіть зі списку підходящу строчку підключення і клацніть кнопку Відкрити (при потребі та наявності досвіду попередньо можна доповніть строчку підключення розширеними параметрами).

5. Відкриття файлів напряму з Провідника Windows

Файли деяких типів (напр., DB, DBF, MDB і т.д.) можна відкривати, використовуючи файлові асоціації - якщо ці файлі зв'язати з Database Tour, то достатньо двічі клацнути такий файл в Провіднику, і Windows автоматично запустить Database Tour, котрий і відкриє файл.

Також файли можна перетягнути з Провідника у відкриту копію Database Tour.

6. Відкриття БД через командну строчку

Більшість підтримуваних типів баз даних можна відкривати через командну строчку.

7. Відкриття файлів, що не є базами даних

Крім баз даних, Database Tour може також відкривати деякі інші типи файлів:

- Файли звітів (DTT, STT). Ці файли можна відкривати кількома способами: використання відповідної закладки діалога Відкриття джерела даних, через командну строчку, використання відповідної кнокпи головного вікнаабо з вікна Конструктора звітів.

- Файли операцій. Ці файли можна відкривати використовуючи відповідну закладку діалога Відкриття джерела даних або через командну строчку.

- Файли SQL. При відкритті файлів .SQL Database Tour спочатку відкриває теку, яка містить цей файл (див. п.3. вище), потім відкриває закладку SQL і завантажує текст файла в редактор SQL. Іноді перед відкриттям такого файла Database Tour пропонує вам вибрати повязану базу даних через діалог Відкриття джерела даних.

- Файли INI. Якщо ви намагаєтеся відкрити такий файл в Database Tour, програма трактує цей файл як файл, що містить схему для текстової таблиці ADO, тому вона спочатку відкриває теку, що містить файл, в якості текстової бази даних, і потім відкриває сам файл.

- Файли SCH. Якщо ви намагаєтеся відкрити такий файл в Database Tour, програма трактує цей файл як файл, що містить схему для текстової таблиці BDE, тому вона спочатку відкриває теку, що містить файл, в якості текстової бази даних, і потім відкриває сам файл.

При відкритті інших типів файлів Database Tour, скоріш за все, буде пробувати відкрити їх аналогічно файлам баз даних (див. п.2 вище).

8. Відкриття баз даних, що були відкритті раніше

Список БД, що відкривалися вже в Database Tour, зберігається та доступний в меню База | Перевідкрити або База | Історія баз даних..., звідки ці БД можут бути відкриті повторно. Відкриті БД з цього списку помічаються галочкою.

Деякі БД при відкритті потребують вводу пароля. Такий пароль можна зберегти, щоб іншим разом його вже не набирати. Всі збережені паролі можна стерти вибором База | Стерти список паролів.

Після відкриття БД список її таблиць буде доступним на закладці Таблиці Навігатора Об'єктів, який займає ліву частину головного вікна програми. Відкриття таблиць відкритої БД можна робити:

-безпосередньо вибором потрібної таблиці з цього списку; відкриття даних робиться одним з трьох способів: переходом на закладку Дані, подвійним клацанням лівої кнопки миші на імені таблиці в списку таблиць або натисненням клавіші ENTER при умові, що таблиця вже вибрана в списку таблиць;
-є можливість відкриття таблиці зі списку таблиць в окремому вікні, що корисно при порівнянні двох таблиць; для відкриття таблиці в окремому вікні наведіть червоний маркер на цю таблицю і натисніть праву кнопку миші, після цього виберіть Відкрити в окремому вікні.

Крім таблиць, ви можете відкривати такий набір даних, як результат запиту.

Див. також:

 Приклади строчок підключення ADO

 Параметри запуску Database Tour

 Повідомлення про помилки

 Створення та конфігурування аліасів BDE

 Закриття джерела даних

 Способи відкриття різних типів джерел даних